Doç. Dr. Hasan Özder
Doç. Dr. Hasan Özder
Atatürk Öğretmen Akademisi-Doğu Akdeniz Üniversitesi
emu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
H Özder, G KONEDRALI, CP Zeki
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 2 (2), 253-275, 2010
1772010
Self-Efficacy Beliefs of Novice Teachers and Their Performance in the Classroom.
H Ozder
Australian journal of teacher education 36 (5), 1-15, 2011
1152011
Tam öğrenmeye dayalı işbirlikli öğrenme modelinin etkililiği
H ÖZDER
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (19), 2000
462000
An analysis of teacher candidates’ academic motivation levels with respect to several variables
H Özder, A Motorcan
British Journal of Arts and Social Sciences 15 (1), 42-53, 2013
162013
The influence of visual representations and context on mathematical word problem solving
O Cankoy, H Ozder
Pamukkale University Journal of Education 2 (30), 91-100, 2011
142011
Generalizability Theory Research on Developing a Scoring Rubric to Assess Primary School Students' Problem Posing Skills
O Cankoy, H Özder
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (6 …, 2017
102017
Examining the attitudes towards the teaching profession and academic achievements of prospective teachers
H Özder, G Konedralı, CP Zeki
Educational Administration: Theory and Practice 16 (2), 253-275, 2010
102010
KKTC ilkokul öğretmenlerine uygulanan ödül-ceza politikalarının değerlendirilmesi
H Özder, M Seyhani, G Konedralı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 57 (57), 109-131, 2009
92009
Öğretmen adaylarının seçiminde uygulanan mülakat sınavının geçerlik ve güvenirliği: KKTC örneği
H Özder
Eğitim ve Bilim 37 (166), 2012
82012
Đlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Đle Diğer Ders Başarıları Arasındaki Đlişki
A GÜNEYLĐ, H ÖZDER, G KONEDRALI, N ARSAN
Mediterranean Journal of Educational Research, 60-72, 2010
82010
An evaluation of the practicum course of pre-school teacher education program in North Cyprus
H ÖZDER, S IŞIKTAŞ, G İSKİFOĞLU, F ERDOĞAN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 2014
72014
Öğretim Elemanlarının Akademik Kurallardan Haberdar Olma ve Onaylama Dereceleri
H Özder, S Işıktaş, F Erdoğan
Intertational Journal Of New Trends In Arts, Sports & Science Education 3 (1 …, 2014
62014
Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case
H Özder, G KONEDRALI, P SABANCIGİL
Inonu University Journal of Faculty Education 11 (1), 41-59, 2010
52010
Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesinde" Sözlü anlatım destekli ön çalışma" yönteminin etkililiği
G Konedralı, H Özder
Doğu Akdeniz Üniversitesi 1, 377-391, 2007
52007
Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirlikli Öğrenme Modelinin Etkililiği (Yayınlanmamış Doktora tezi)
H Özder
Ankara: Hacettepe Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
51996
OKULÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İŞSİZLİK KAYGILARINA İLİŞKİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
H Özder, M Birinci, P Zaifoğlu, S Işiktaş
Is, Güc: Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynaklari Dergisi 20 (2), 43-56, 2018
22018
Bağlam ve görsel anlatımların matematiksel sözel problem çözümüne etkisi
O Cankoy, H Özder
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 91-100, 2011
22011
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği
H Özder, G KONEDRALI, P SABANCIGİL
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 2010
22010
ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK ETİK KURALLARDAN HABERDAR OLMA VE ONAYLAMA DERECELERİ
H ÖZDER, S IŞIKTAŞ, F ERDOĞAN
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2014
12014
Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine AKP İlgisi
H Özder
The Interest of AKP to the Turkish Cypriot Education System], Eleştirel …, 2013
12013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20