Follow
Alkan Soyak ( ORCID ID: 0000-0003-3126-5346 RESEARCHER ID: A-1673-2018)
Alkan Soyak ( ORCID ID: 0000-0003-3126-5346 RESEARCHER ID: A-1673-2018)
İktisat Profesörü, Marmara Ünivesitesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de İktisadi Planlama: DPT'ye İhtiyaç Var Mı?
A Soyak
Doğuş Üniversitesi Dergisi 4 (2), 167-182, 2003
136*2003
Ulusaldan Uluslarüstüne İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi,
A Soyak
İstanbul: Der Yayınları, Genişletilmiş, 2004
672004
Teknolojik Gelişme: Neoklasik ve Evrimci Kuramlar Açısından Bir Değerlendirme
A SOYAK
Ekonomik Yaklaşım, 6 (15), ss. 93 107, 1995
541995
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
A SOYAK
Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, 2005
53*2005
The Role of IMF-World Bank Structural Adjustment Policies in The Transformation of Turkey’s Development Perception
A Soyak, N Eroglu
Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, 2008
43*2008
Osmanlı'dan günümüze Türk finans tarihi
H Kazgan, T Ateş
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 1999
421999
Türkiye’ye Yönelik Yabancı Turizmin İktisadi Etkileri: Akdeniz ve Ege Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma
A Soyak
Türkiye’ye Yönelik Yabancı Turizmin İktisadi Etkileri: Akdeniz ve Ege …, 2009
35*2009
Teknolojik Gelişme ve Özelleştirme: Telekomünikasyon Sektörü Üzerine Bir Deneme
A Soyak
Teknolojik Gelişme ve Özelleştirme, 1996
35*1996
Yapısal uyum programları ve yoksulluk ilişkisi üzerine bir değerlendirme
A Soyak
Bilim ve Ütopya Dergisi 125, 36-45, 2004
312004
KÜRESELLEŞME, İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar
S Alkan
OM Yayınevi, İstanbul, 2002
302002
Teknolojiye Dayali Sanayileşme: Sanayi 4.0 Ve Türkiye Üzerine Düşünceler
A Soyak
The Journal of Marmara Social Research 11, 69-77, 2017
282017
İktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları
A Soyak, C Bahçekapılı
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi 13 (144), 48-61, 1998
271998
Küreselleşme Sürecinde IMF Politikalarının Sonuçları: Azerbaycan Deneyimi
ZN Alkan Soyak
Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Uluslararası Konferansı …, 2003
24*2003
Teknoekonomi
A Soyak
Der yayınları, 2011
23*2011
Küreselleşme, Teknoloji Politikası, Türkiye: Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Destekleri Açısından Bir Değerlendirme
A Soyak
Küreselleşme Derleyen, 2002
232002
Ertelenen 9.Kalkınma Planı ve Türkiye‟ de Planlamanın Geleceği Üzerine Bir Not
A Soyak
Bilim ve Ütopya Dergisi, 3-4, 2005
212005
Teknoekonomi Politikalarının Işığında Ulusal Yenilik Sistemi ve İnsan Faktörü
Alkan Soyak
Bilim ve Ütopya, 2008
20*2008
Planlı dönemde sanayileşme, 75 yılda çarklardan chip’lere. içinde, ed
A SOYAK
O. BAYDAR. stanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1999
20*1999
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Sanayi Politikası Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım
A Soyak
TMMOB Ölçü Dergisi, 61-69, 2005
172005
Ulusal Yenilik Sistemi Ve Kurumsal Arayışlar:‘Teknoekonomi Enstitüleri’
A Soyak
Bilim ve Ütopya Dergisi 154, 1-5, 2007
142007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20