Gizem KAYA
Gizem KAYA
İşletme Mühendisliği,İstanbul Teknik Üniversitesi
itu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The role of foreign direct investment and trade on carbon emissions in Turkey
Gizem Kaya, M. Ozgur Kayalica, Merve Kumaş, Burc Ulengin
Environmental Economics 8 (1), 8-17, 2017
152017
The Gender Wage İnequality in Turkey
G Kaya, R Selim
PressAcademia Procedia (PAP) 7, 408-413, 2018
32018
TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ
G Kaya, R Selim
PressAcademia Procedia 7 (1), 408-413, 0
2
Hanehalkı Harcama Esneklikleri Ve Çocuk Maliyeti Türkiye Örneği
G Kaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
12015
An analysis of the natural gas pricing in natural gas hubs: an evaluation for Turkey
GK Hakan Nalbant,Mehmet Özgür Kayalica,Gülgün Kayakutlu
Energy Systems, 1-25, 2020
2020
Catastrophic Household Expenditure for Healthcare in Turkey: Clustering Analysis of Categorical Data
O Dogan, G Kaya, A Kaya, H Beyhan
Data 4 (3), 112, 2019
2019
Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi
R Selim, G Kaya
Metu Studies in Development 46 (1), 61-89, 2019
2019
Environmental Kuznets Curve for carbon emissions in Turkey: The role of energy use and trade
G Kaya, MÖ Kayalıca, KB Ülengin, M Kumaş
The Dynamics of Growth in Emerging Economies, 306-321, 2018
2018
13 Environmental Kuznets Curve for carbon emissions in Turkey
G Kaya, MÖ Kayalıca, KB Ülengin, M Kumaş
The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, 306, 2018
2018
The Changes of Cost of Children for Turkey by Using Income-Dependent Equivalence Scales
R Selim, G Kaya
Social Indicators Research 139 (2), 803-824, 2018
2018
Ücret Denklemlerinin Tahmininde Pseudo Panel Veri Yaklaşımı
S Güriş, G Kaya
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (4), 88-97, 0
Forecasting Automobile Sales in Turkey with Artificial Neural Networks
A Kaya, G Kaya, F Çebi
International Journal of Business Analytics (IJBAN) 6 (4), 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12