Gizem KAYA
Gizem KAYA
İşletme Mühendisliği,İstanbul Teknik Üniversitesi
itu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
The role of foreign direct investment and trade on carbon emissions in Turkey
Gizem Kaya, M. Ozgur Kayalica, Merve Kumaş, Burc Ulengin
Environmental Economics 8 (1), 8-17, 2017
92017
The Gender Wage İnequality in Turkey
G Kaya, R Selim
PressAcademia Procedia (PAP) 7, 408-413, 2018
12018
Hanehalkı Harcama Esneklikleri Ve Çocuk Maliyeti Türkiye Örneği
G Kaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
12015
Catastrophic Household Expenditure for Healthcare in Turkey: Clustering Analysis of Categorical Data
O Dogan, G Kaya, A Kaya, H Beyhan
Data 4 (3), 112, 2019
2019
Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi
R Selim, G Kaya
Metu Studies in Development 46 (1), 61-89, 2019
2019
13 Environmental Kuznets Curve for carbon emissions in Turkey
G Kaya, MÖ Kayalıca, KB Ülengin, M Kumaş
The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, 306, 2018
2018
The Changes of Cost of Children for Turkey by Using Income-Dependent Equivalence Scales
R Selim, G Kaya
Social Indicators Research 139 (2), 803-824, 2018
2018
Ücret Denklemlerinin Tahmininde Pseudo Panel Veri Yaklaşımı
S Güriş, G Kaya
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (4), 88-97, 0
Forecasting Automobile Sales in Turkey with Artificial Neural Networks
A Kaya, G Kaya, F Çebi
International Journal of Business Analytics (IJBAN) 6 (4), 0
TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ
G Kaya, R Selim
PressAcademia Procedia 7 (1), 408-413, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10