Follow
Meltem Merve Konu
Meltem Merve Konu
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çeviri edimine dilbilimsel açıdan uygulamalı bir yaklaşım
MM Konu
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 500-516, 2019
32019
Çocuklar için hazırlanan masal kitaplarındaki dil dışı göstergelerin incelenmesi
ZÇ EDİZER, MM KONU
Ana Dili Eğitimi Dergisi 6 (3), 802-812, 2018
32018
Görsel göstergelerin kültür aktarımındaki işlevi: Yedi iklim Türkçe öğretim seti örneği
Ş Baştürk, MM Konu
e-Kafkas Journal of Educational Research 9 (1), 79-108, 2022
12022
Türkçe derslerinde edim bilimsel farkındalığın gerekliliği
MM Konu
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 235-266, 2022
12022
TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GÜNCEL SORUNLARI
C ALYILMAZ, ER Onur, İ ÇOBAN
TEKE AKADEMİ, 2023
2023
Gençlik Dönemi Kitaplarında Anne-Baba ve Genç Modelleri
K ERDAL, E KARAHANOĞLU, H GEREKTEN, MM MARANGOZ, ...
Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi 5 (6), 56-67, 2020
2020
Çocuklar için hazırlanan masal kitaplarındaki dil dışı göstergelerin incelenmesi
MM Konu
Uludağ Üniversitesi, 2017
2017
Çocuklar için hazirlanan masal kitaplarindaki dil dişi göstergelerin incelenmesi
MM Konu
PQDT-Global, 2017
2017
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcük Öğretimi Etkinlik Türleri Üzerine Dil Bilimsel Bir Değerlendirme
MM KONU
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (3), 1058-1089, 0
The Function of Visual Signs in Cultural Transmission: The Example of Yedi İklim Turkish Teaching Set
Ş Baştürk, MM Konu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10