Follow
FATİH ERGEZER
FATİH ERGEZER
Transportation Engineering, faculty of engineering and natural science, Bandirma Onyedi Eylul Univ.
Verified email at bandirma.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of waste quartz sand as filler in hot-mix asphalt
MV Taciroğlu, F Ergezer, T Baykal, E Eriskin, S Terzi
Construction and Building Materials 342, 128004, 2022
72022
Sıcak Çermik Bölgesi (Sivas) Traverten Atıklarının Yol Temel ve Alt Temel Tabakalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
F ERGEZER
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22, 181-188, 2018
62018
Accident Severity Prediction in Big Data Using Auto-Machine Learning
T Baykal, F Ergezer, E Eriskin, S Terzi
Scientia Iranica, 2023
12023
Prediction of Road Visibility Based on Meteorological Parameters by Machine Learning Methods
T Baykal, F ERGEZER, E ERİŞKİN, S TERZİ
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 458-462, 2022
12022
Airport passenger forecast with time series: case of study Samsun Çarşamba Airport
T Baykal, F Ergezer, S Terzi
Journal of Innovative Transportation 2 (1), 2021
12021
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yangın Anında İtfaiye Araçları için Erişilebilirlik Analizi. Isparta İli Örneği
F Ergezer, T Baykal, S Terzi
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 112-122, 2021
12021
Impact of Meteorological Factors on Asphalt Pavement Surface Temperatures: A Machine Learning Approach
T Baykal, F Ergezer, E Eriskin, S Terzi
Journal of Civil and Hydraulic Engineering 2 (2), 100-108, 2024
2024
Using Ensemble Machine Learning to Estimate International Roughness Index of Asphalt Pavements
T Baykal, F Ergezer, E Eriskin, S Terzi
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 2023
2023
Prediction of Highway Pavement Surface Condition Based on Meteorological Parameters Using Deep Learning Method
T Baykal, F Ergezer, S Terzi
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi 5 (2), 81-88, 2022
2022
Sürdürülebilir Ulaşım İçin Olivin Mineralinin Filler Olarak Bitüm Modifikasyonunda Kullanımı
F Ergezer, T Baykal, Ö Kıcı, G, S Terzi, M Saltan
8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 215-221, 2021
2021
Karayollarında Kullanılan Değişken Mesaj Sistemlerinin Trafik Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi
F Ergezer, S Terzi, E Erişkin, Ş Karahançer
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi 3 (1), 51-58, 2020
2020
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yaya Yolu Güzergah Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
T Baykal, G Özkıcı, F Ergezer, S Terzi, M Saltan
Mas European International Congress on Mathematics-Engineering-Natural and …, 2020
2020
Fosfor Katkılı Asfalt Üstyapıların Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
F Ergezer
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
2019
Isparta İli Kentiçi Ulaşım Sorunları Ve Çözüm Önerileri Analizi
M Karaşahin, M Saltan, S Terzi, M Tığdemir, H Ceylan, S Haldenbilen, ...
Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınevi, Isparta/Türkiye, 2019
2019
Investigation of The Use of Glass Beads Powder in Bitumen Modification
F Ergezer, S Terzi, E Erişkin, B Çapalı, MY Akbaş
First International Symposium on Innovations in Civil Engineering and …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15