Takip et
Fatma ERSİN
Fatma ERSİN
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Z Bahar, A Beşer, N Gördes, F Ersin, A Kıssal
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12 (1), 1-13, 2008
5832008
Healthy life style behavior scale II: A reliability and validity study
Z Bahar
Journal of Cumhuriyet University School of Nursing 12 (1), 1, 2008
1312008
Sağlığı geliştirme modelleri'nin meme kanseri erken tanı davranışlarına etkisi: bir literatür derlemesi
F ERSİN, Z BAHAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012
802012
Determining the health beliefs and breast cancer fear levels ofwomen regarding mammography
F Ersin, F Gözükara, P Polat, G Erçetin, ME Bozkurt
Turkish journal of medical sciences 45 (4), 775-781, 2015
562015
The determination of the perceived stress levels and health‐protective behaviors of nursing students during the COVID‐19 pandemic
F Ersin, M Kartal
Perspectives in psychiatric care 57 (2), 929, 2021
542021
Şanlıurfa ilinde kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi
F Gözükara, F Kabalcıoğlu, F Ersin
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 (1), 9-15, 2015
522015
Inhibiting and facilitating factors concerning breast cancer early diagnosis behavior in Turkish women: a qualitative study according to the health belief and health …
F Ersin, Z Bahar
Asian Pac J Cancer Prev 12 (7), 1849-1854, 2011
512011
Effect of health belief model and health promotion model on breast cancer early diagnosis behavior: a systematic review
F Ersin, Z Bahar
Asian Pac J Cancer Prev 12 (10), 2555-62, 2011
502011
Barriers and facilitating factors perceived in Turkish women's behaviors towards early cervical cancer detection: a qualitative approach
F Ersin, Z Bahar
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 14 (9), 4977-4982, 2013
492013
Bir okul toplumunda gürültü düzeyi tanılaması ve duyarlılık eğitimi
FŞ Özbıçakçı, C Çapık, N Gördes, F Ersin, A Kıssal
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
482012
Validity and reliability study of the healthy lifestyle behaviors scale II
Z Bahar, A Beser, N Gordes, F Ersin, A Kissal
Journal of Cumhuriyet University School of Nursing 12 (1), 1-13, 2008
392008
Traditional and religious death practices in Western Turkey
Z Bahar, A Beşer, F Ersin, A Kıssal, NG Aydoğdu
Asian nursing research 6 (3), 107-114, 2012
372012
Effects of nursing interventions planned with the health promotion models on the breast and cervical cancer early detection behaviors of the women
F Ersin, Z Bahar
International Journal of Caring Sciences 10 (1), 421-432, 2017
352017
Herbal therapies used by hypertensive patients in Turkey
Z Bahar, S Kizilci, A Beser, DB Besen, N Gördes, F Ersin, A Kissal, ...
African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 10 …, 2013
332013
Kadın sağlık personelinin servikal kansere yönelik algıları ve bunu etkileyen faktörler
F Ersin, A Kıssal, P Polat, BD Koca, M Erdoğan
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 18 (2/3), 31-43, 2016
282016
Odak grup görüşmeleri ve kültürel bakım farklılık-evrensellik teorisi ilişkisi
F Ersin, Z Bahar
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (3), 172-175, 2013
272013
Evde bakım hizmeti alan diyabetli hastaların diyabet tutum ve davranışlarının belirlenmesi
H Akaltun, F Ersin
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 9 (4), 126-133, 2016
262016
The effect of women’s breast cancer fear and social support perceptions on the process of participating in screening
A Kissal, B Vural, F Ersin, T Solmaz
Global Health Promotion 25 (3), 52-59, 2018
252018
Evaluation of illness perception of women with breast cancer in Turkey
EY Karabulutlu, İA Avcı, Ö Karayurt, A Gürsoy, N Köşgeroğlu, A Tuna, ...
European journal of breast health 15 (2), 98, 2019
232019
The reliability and validity of prostate cancer fatalism inventory in Turkish language
NG Aydoğdu, C Çapık, F Ersin, A Kissal, Z Bahar
Journal of religion and health 56, 1670-1682, 2017
212017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20