Takip et
Murat Çuhadar
Murat Çuhadar
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turizm Sektöründe Talep Tahmini için Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi (Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama)
M Çuhadar
Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2006
1492006
Turizm sektöründe Talep Tahmini için Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi: Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama
M Çuhadar
Süleyman Demirel Üniversitesi Doktora Tezi, Isparta, 2006
1372006
Turizm Sektöründe Talep Tahmini İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi (Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama)
M Çuhadar
Süleyman Demirel Üniversitesi Doktora Tezi, Isparta, 2006
1372006
TURİZM TALEBİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ VE ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: ANTALYA İLİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
M Çuhadar, İ Güngör, A Göksu
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2009
1062009
Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konaklama İşletmelerinde Doluluk Oranı Tahmini: Türkiye'deki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Deneme
M Çuhadar, C Kayacan
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 16 (1), 24-30, 2005
982005
The effect of role conflict and role ambiguity on job satisfaction and organizational commitment: A study in the public and private sectors
H Karadal, U Ay, MT Cuhadar
The Journal of American Academy of Business, Cambridge 13 (2), 176-181, 2008
762008
Modelling and Forecasting Cruise Tourism Demand to İzmir by Different Artificial Neural Network Architectures
M Cuhadar, I Cogurcu, C Kukrer
International Journal of Business and Social Research 4 (3), 12-28, 2014
612014
İş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemi
G Serin, M Çuhadar
Teknik Bilimler Dergisi 5 (2), 44-59, 2015
602015
ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ VE TURİZM: TÜRKİYE TURİZM 4.0 SWOT ANALİZİ VE GEÇİŞ SÜRECİ ÖNERİLERİ
Y Topsakal, N Yüzbaşıoğlu, M Çuhadar
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
552018
Turizm Rotalarının Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi
İ Kervankıran, M Çuhadar
Üçüncü Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 3 (1), 576 - 589, 2014
462014
Antalya İline Yönelik Alman Turist Talebinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini
İ Güngör, M Çuhadar
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 84-98, 2005
402005
Türkiye’ye Yönelik Dış Turizm Talebinin MLP, RBF ve TDNN Yapay Sinir Ağı Mimarileri İle Modellenmesi ve Tahmini: Karşılaştırmalı Bir Analiz
M Çuhadar
Journal of Yaşar University 8 (31), 5274-5295, 2013
35*2013
Isparta İlindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği
M Çuhadar, S Köseoğlu, Ö Gültepe
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
272018
Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi
İ Kervankıran, F Sert Eteman, M Çuhadar
Turizm Akademik Dergisi 5 (1), 29-50, 2018
262018
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNE YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ.
M ÇUHADAR, A ÖZKAN, A ÇAYLIKOCA
Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences 29 (4), 2017
252017
Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Isparta İli Örneği
M Çuhadar, A Özkan, A Çaylıkoca
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (29), 33-48, 2017
25*2017
Türkiye’de Gastronomi Turizmi İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
M Çuhadar, İ Morçin
Journal of Recreation and Tourism Research 7 (1), 92-106, 2020
242020
Modelling and Forecasting Inbound Tourism Demand to Istanbul: A Comparative Analysis
M Çuhadar
European Journal of Business and Social Sciences 2 (12), 101-119, 2014
232014
MUĞLA İLİNE YÖNELİK DIŞ TURİZM TALEBİNİN MODELLENMESİ VE 2012-2013 YILLARI İÇİN TAHMİNLENMESİ.
M ÇUHADAR
International Journal of Economic & Administrative Studies 6 (12), 2014
232014
Geçmişten Günümüze Isparta Mutfak Kültürü: Nitel Bir Araştırma
M Çuhadar, K Anıl, A Şaşmaz
Journal of Tourism and Gastronomy Studies (JOTAGS) 6 (Special Issue: 3), 125-142, 2018
212018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20