Follow
Halim Kılıç
Halim Kılıç
ANKARA HACI BAYRAM VELİ UNIVERSITY
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı Devletinde bir idari modernleşme kurumu olarak Şura-yı Devlet (1868-1876)
H Kiliç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
22012
Bir Buharlı Güzergâhını Aydınlatmak: Kıbrıs’ ta Buharlılar ve Kıbrıs Deniz Fenerleri (1850-1878)
M Karakulak, H Kılıç
Gazi Akademik Bakış 11 (23), 139-161, 2018
12018
Illuminate a Steamship Route: Steamships in Cyprus and Lighthouses of Cyprus (1850-1878)
M Karakulak, H Kilic
HALE SIVGIN, JOURNAL GAZI ACAD VIEW, C/O GAZI UNIV, GU ARASTIRMA MERKEZLERI …, 2018
12018
SULTAN II. MAHMUD DÖNEMİNDE 1817-1834 YILLARINA AİT KEŞİF DEFTERLERİNE GÖRE KONYA MEVLÂNÂ KÜLLİYESİ’NİN TAMİR VE TERMİMİ
H Kılıç, G Yurtoğlu
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 93-114, 2024
2024
Türkiye’de Rankeci Tarihçiliğin İnşası: Ahmed Refik Altınay
C Reyhan, H Kılıç
tarihyazımı 5 (2), 287-325, 2023
2023
Osmanlı Devleti’nde Afet Yönetimi: 1841 İzmir Yangını
MB Çeken, H Kılıç
Afet ve Risk Dergisi 5 (1), 22-30, 2022
2022
Tanzimat Reformlarının Düzenleyici Yüksek Kurumu Olarak Meclis-i Âli-i Tanzimat (1854-1861).
H Kılıç
Turkish Studies-Comparative Religious Studies 15 (4), 2020
2020
Tanzimat Bürokrasisinde Yeni İdari Yapı Arayışlarında Aracı Reform Kurumu Olarak Meclis-i Ahkam-ı Adliye (1861-1868).
H Kılıç
Electronic Turkish Studies 15 (8), 2020
2020
Tanzimat Reformlarının Düzenleyici Yüksek Kurumu Olarak Meclis-i Âli-i Tanzimat
H Kılıç
Turkish Studies 15 (4), 531 - 544, 2020
2020
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Reformlarını Düzenleyici Bir Kurum Olarak Şura-yı Devlet (1868-1876)
H Kılıç
Gazi Akademik Bakış 14 (27), 203-220, 2020
2020
Osmanlı–İngiltere iktisadi-kurumsal ilişkileri: İzmir örneği (1838-1876)
H Kiliç
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11