Follow
A.Aylin Can
Title
Cited by
Cited by
Year
Lisansüstü müzik eğitimi programlarıyla ve gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, I
AA Can, ÜK Can, H Bağcı
Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 1 (3), 2009
122009
Müzikte Dinleme, Dinleme Türleri Ve Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Müzik Dinleme Yaklaşımları.
CŞ Özdemir, AA Can
Ilkogretim Online 18 (1), 2019
92019
MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA ÇALGI EĞİTİMİ ALAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
AA Can, O Yungul
The Journal of Academic Social Sciences 5 (45), 155-168, 2017
72017
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için dinleme kaygısı ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Yaman, A Can
International Online Journal of Educational Sciences 7 (2), 220-230, 2015
72015
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-DENETİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
CA Aylin, E Öztürk
International Journal Of Turkish Literature Culture Education 7 (7/3), 2025-2038, 2018
62018
Baskın çoklu zekâ boyutları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkiler
A Can
Retrived from www. abdullahcan. com/blog/wpcontent/uploads/aciklama …, 2007
62007
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AA Can, T Aras
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 39 (39), 9-30, 2017
52017
The effects of total quality management (changes and alterations in education) on the music instructor raising in the undergraduate program
A Can, ÜK Can
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1226-1230, 2009
52009
The Effect of Music Education on the Social Values of Preschool Children.
E Öztürk, AA Can
Cypriot Journal of Educational Sciences 15 (5), 1053-1064, 2020
42020
An evaluation of the music teacher candidates views regarding the projects carried on in the social service practice course
AA Can
Procedia-Social and Behavioral Sciences 31, 695-703, 2012
42012
KLASİK GİTAR EĞİTİMİNE EKLEKTİK BİR YAKLAŞIM
M ÖZDEMİR, AA CAN
32014
Comparison of primary education music lesson curriculums of Turkey and England in terms of acquisition targets
AA Can, T Yokuş, H Yokuş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1141-1145, 2009
32009
Applicability of Web Based Distance Education to Instrument (Guitar) Education.
O Yungul, AA Can
Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (4), 37-69, 2018
22018
ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM İLE İLGİLİ ALGI DÜZEYLERİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ.
MÖ TOKATLI, AA CAN
Electronic Turkish Studies 13 (27), 2018
22018
The Application of Web-Based Distance Learning to the Instrument (Guitar) Education In Undergraduate Program: The Sample of Kastamonu University
AA Can, O Yungul
Journal of Education and Training Studies 6 (10), 39-46, 2018
22018
Assessment of music education courses of public education center in the direction of the trainees opinions in the process of lifelong learning
AA Can, U Yüksel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 31, 704-713, 2012
22012
Local administrations in life long learning and music education in the context of art education
AA Can
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 691-697, 2011
22011
Listening in Music, Types of Listening and Music Teaching Students' Listening Approaches
CŞ Özdemir, AA Can
Elementary Education Online 18 (1), 367-367, 2020
12020
The effect of daily sight reading studies of the guitar students on sight reading and guitar performance
AA Can
Educational Research and Reviews 14 (6), 228-239, 2019
12019
Community colleges and music education in the direction of lifelong learning
AA Can, U Yuksel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 698-704, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20