Follow
Gökhan Karabulut
Gökhan Karabulut
Istanbul University, Department of Economics
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gelişmekte olan ülkelerde finansal krizlerin nedenleri
G Karabulut
Der Yayınları, 2002
2242002
How pandemics affect tourism: International evidence
G Karabulut, MH Bilgin, E Demir, AC Doker
Annals of tourism research 84, 102991, 2020
2082020
The relationship between cryptocurrencies and COVID-19 pandemic
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
Eurasian Economic Review 10, 349-360, 2020
2022020
Inter‐country distancing, globalisation and the coronavirus pandemic
KF Zimmermann, G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
The World Economy 43 (6), 1484-1498, 2020
1342020
Democracy and COVID-19 outcomes
G Karabulut, KF Zimmermann, MH Bilgin, AC Doker
Economics letters 203, 109840, 2021
982021
Türkiye’de cari işlemler açiğinin büyümesini etkileyen faktörler
G Karabulut, AÇ DANIŞOĞLU
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 47-63, 2006
742006
How do geopolitical risks affect government investment? An empirical investigation
MH Bilgin, G Gozgor, G Karabulut
Defence and Peace Economics 31 (5), 550-564, 2020
592020
Finansal krizlerin işletmelerin finansman yapıları üzerindeki etkileri
MH Bilgin, G Karabulut, H Ongan
İstanbul Ticaret Odası, 2002
502002
A novel index of macroeconomic uncertainty for Turkey based on Google-Trends
MH Bilgin, E Demir, G Gozgor, G Karabulut, H Kaya
Economics Letters 184, 108601, 2019
362019
The relationship between commodity prices and world trade uncertainty
G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
Economic Analysis and Policy 66, 276-281, 2020
342020
The impact of world energy price volatility on aggregate economic activity in developing Asian economies
MH Bilgin, G Gozgor, G Karabulut
The Singapore Economic Review 60 (01), 1550009, 2015
282015
Küreselleşme, Kriz ve Türkiye
Z Tunca, G Karabulut
Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Dergisi 42, 972-973, 2001
252001
The effect of religiosity and religious festivals on positional concerns–an experimental investigation of Ramadan
A Akay, G Karabulut, P Martinsson
Applied Economics 45 (27), 3914-3921, 2013
242013
The Relationship between GDP and unemployment: Evidence from MENA countries
M Haririan, M Huseyin Bilgin, G Karabulut
Zagreb International Review of Economics & Business 13 (1), 17-28, 2010
232010
Determinants of currency crises in Turkey: Some empirical evidence
G Karabulut, MH Bilgin, AC Danisoglu
Emerging Markets Finance and Trade 46 (sup1), 51-58, 2010
232010
KONJONKTÜRÜN DÖNÜM NOKTALARININ TAHMİNİ İÇİN BİR PROBİT MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
G Karabulut
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2), 1-9, 2005
222005
Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi: Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme
G Karabulut
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2003
202003
Finansal Liberalizasyon İktisadi Kriz İlişkisi
G Karabulut
İktisat Dergisi 438, 77-80, 2003
192003
Sources of non-performing loans in Turkish banking system
G Karabulut, MH Bilgin
Journal of Business & Economics Research (JBER) 5 (10), 2007
172007
Cooperation and punishment: The effect of religiosity and religious festival
A Akay, G Karabulut, P Martinsson
Economics Letters 130, 43-46, 2015
162015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20