Gökhan Karabulut
Gökhan Karabulut
Istanbul University, Department of Economics
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizlerin Nedenleri
G Karabulut
Der yayınları, 2002
1392002
TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ BÜYÜMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
G Karabulut, AÇ DANIŞOĞLU
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 47-63, 2006
452006
Inter‐country distancing, globalisation and the coronavirus pandemic
KF Zimmermann, G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
The World Economy 43 (6), 1484-1498, 2020
402020
The relationship between cryptocurrencies and COVID-19 pandemic
E Demir, MH Bilgin, G Karabulut, AC Doker
Eurasian Economic Review 10 (3), 349-360, 2020
382020
Finansal krizlerin işletmelerin finansman yapıları üzerindeki etkileri
MH Bilgin, G Karabulut, H Ongan
İstanbul Ticaret Odası, 2002
352002
How pandemics affect tourism: International evidence
G Karabulut, MH Bilgin, E Demir, AC Doker
Annals of Tourism Research 84, 102991, 2020
262020
The impact of world energy price volatility on aggregate economic activity in developing Asian economies
MH Bilgin, G Gozgor, G Karabulut
The Singapore Economic Review 60 (01), 1550009, 2015
192015
The effect of religiosity and religious festivals on positional concerns–an experimental investigation of Ramadan
A Akay, G Karabulut, P Martinsson
Applied Economics 45 (27), 3914-3921, 2013
162013
KONJONKTÜRÜN DÖNÜM NOKTALARININ TAHMİNİ İÇİN BİR PROBİT MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
G Karabulut
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2), 1-9, 2005
152005
The Relationship between GDP and unemployment: Evidence from MENA countries
M Haririan, M Huseyin Bilgin, G Karabulut
Zagreb International Review of Economics & Business 13 (1), 17-28, 2010
142010
Sources of non-performing loans in Turkish banking system
G Karabulut, MH Bilgin
Journal of Business & Economics Research (JBER) 5 (10), 2007
142007
Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi: Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme
G Karabulut
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2003
142003
Küreselleşme, Kriz ve Türkiye
Z Tunca, G Karabulut
Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Dergisi 42, 972-973, 2001
142001
Determinants of currency crises in Turkey: some empirical evidence
G Karabulut, MH Bilgin, AC Danisoglu
Emerging Markets Finance and Trade 46 (sup1), 51-58, 2010
132010
Cooperation and punishment: The effect of religiosity and religious festival
A Akay, G Karabulut, P Martinsson
Economics Letters 130, 43-46, 2015
122015
Technology transfer and enterprise performance: a firm-level analysis in China
MH Bilgin, CK Marco Lau, G Karabulut
Journal of Business Economics and Management 13 (3), 489-498, 2012
122012
The relationship between commodity prices and world trade uncertainty
G Karabulut, MH Bilgin, AC Doker
Economic Analysis and Policy 66, 276-281, 2020
112020
A novel index of macroeconomic uncertainty for Turkey based on Google-Trends
MH Bilgin, E Demir, G Gozgor, G Karabulut, H Kaya
Economics Letters 184, 108601, 2019
112019
Finansal Liberalizasyon İktisadi Kriz İlişkisi
G Karabulut
İktisat Dergisi 438, 77-80, 2003
112003
How do geopolitical risks affect government investment? An empirical investigation
MH Bilgin, G Gozgor, G Karabulut
Defence and Peace Economics 31 (5), 550-564, 2020
92020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20