Takip et
Tamer Yavuz
Tamer Yavuz
Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
ahievran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Amasya mera vejetasyonlarının bazı özellikleri
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, A Avağ, KA Özaydın, H Yıldız
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 181-185, 2012
532012
Dry matter accumulation and forage quality characteristics of different soybean genotypes
E AÇIKGÖZ, M Sincik, G Wietgrefe, M Sürmen, S Cecen, T Yavuz, ...
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37 (1), 22-32, 2013
452013
Türkiye’de kaba yem üretim potansiyelinin değerlendirilmesi: Kırşehir ili örneği
T Yavuz, H Kır, V Gül
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 7 (3), 345-352, 2020
222020
Karadeniz bölgesi geçit iklim kuşağı kıraç alanlarında yapay mera karışımlarının belirlenmesi
T Yavuz
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora …, 2011
212011
Effects of phosphorus fertilization and harvesting stage on forage yield and quality of common vetch
M Sürmen, T Yavuz, N Çankaya
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (1), 353-355, 2011
202011
The Factors Affecting Yield And Quality Of Hungarian Vetch Plus Cereal Mixtures In Arid Environmental Conditions
H Kir, Y Karadag, T Yavuz
PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS (PSP), 2018
192018
Farklı biçim zamanlarının yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve yulaf (Avena sativa L.) karışımlarında ot verim ve kalitesi üzerine etkileri
T Yavuz
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 26 (1), 67-74, 2017
192017
Samsun ili meralarının vejetasyon özellikleri
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, A Avağ, AK Özaydın, H Yıldız
Türkiye 9, 1773-1778, 2011
192011
Karadeniz Bölgesinde hayvan besleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma
M Sürmen, T Yavuz, N Çankaya, MÖ Töngel
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 49-53, 2008
162008
TUBİTAK 106G017 nolu Ulusal Mera Kullanımı ve Yönetim Projesi Sonuç Raporu
A Avağ, A Mermer, H Yıldız, E Ünal, Ö Urla, M Aydoğdu, F Dedeoğlu, ...
Ankara, 2012
152012
Determination of Forage Yield and Quality Characteristics of Annual Ryegrass Lolium multiflorum Lam. Lines
T Yavuz, M Sürmen, S Albayrak, N Çankaya
Journal of Agricultural Sciences 23 (2), 234-241, 2017
142017
Samsun ili çayır ve mera alanlarında istilacı türlerin tespiti ve yoğunluklarının belirlenmesi
M Sürmen, T Yavuz, B Sürmen, HG Kutbay
Turkish Journal of Weed Science 18 (1), 1-5, 2015
142015
Tokat ili Taşlıçiflik Köyü doğal merasının gübreleme ve dinlendirme yöntemi ile ıslah olanakları üzerine bir araştırma
T Yavuz
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
141999
The effect of fertilization and grazing applications on root length and root biomass of some rangeland grasses
T Yavuz, Y Karadag
Turkish Journal of Field Crops 20 (1), 38-42, 2015
112015
Gübreleme ve dinlendirme ile yapay mera tesisi yöntemlerinin doğal meraların verim ve kalitesi üzerine etkileri
T Yavuz, U Büyükburç, Y Karadağ
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 37-42, 2008
112008
Yield and Quality Performances of Artifcial Pasture Mixtures Under Dryland Conditions
T Yavuz, Y Karadağ
Journal of the Institute of Science and Technology 6 (4), 155-162, 2016
102016
Forage yield and quality of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) lines in the black sea coastal area of Turkey
M Surmen, T Yavuz, S Albayrak, N Cankaya
Turkish Journal of Field Crops 18 (1), 40-45, 2013
102013
Karadeniz bölgesinde mera kullanım alışkanlıkları üzerine bir araştırma
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, N Çankaya
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 43-47, 2008
102008
The effects of different cutting stages on forage yield and quality in pea (Pisum sativum L.) and oat (Avena sativa L.) mixtures
T Yavuz
Journal of Field Crops Central Research Institute 26 (1), 67-74, 2017
92017
Vegetation features of alpine and subalpine rangelands in Eastern Black Sea region
T Yavuz, M Surmen
UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & VETERINARY MEDICINE BUCHAREST, 2016
82016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20