Takip et
Mesut Şen
Mesut Şen
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Zahîrüddîn Muhammed Bâbur. Bâburname: giriş, metin (Kâbil ve Hindistan bölümleri), açıklamalı dizin
M Şen
Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 1993
231993
Türk Dilinin Dünü ve Bugünü
M Şen
Post Yayınları, İstanbul, 2016
202016
Gazi Zahirüddin Muhammed BaburBaburnameGiriş-metin (Kabil ve Hindistan bölümleri) açıklamalı dizin
M Şen
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1993
191993
Tanzimat Aydınlarının Çağatay Türkçesine Bakışı ve Şemseddin Saminin Tesiri
M Şen
152014
TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDA TERİM SORUNU: BİR DURUM ÇALIŞMASI
M Gürlek, ŞEN Mesut
The Journal of Academic Social Science Studies 8 (29), 189-200, 2019
142019
TARİHÎ ŞİVELERDE EK UYUMSUZLUĞU VAR MI?
M Şen
142007
Argo kelimeler üzerine
M Şen
Ka Kitap, 2016
112016
Babur-nâme’de meyveler, Meyve Kitabı
M Şen
İstanbul: Kitabevi, 291-334, 2006
112006
TÜRKLERDE ḲIŞLAĠ VE YAYLAĠ KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
M Şen
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2), 131-148, 2018
102018
MİKTAR ZARFI OLARAK KULLANILAN KELİMELERE LENGÜİSTİK BİR BAKIŞ
M Şen
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 56 (2008/2), 109-124, 2010
102010
Babur’un mektupları
M Şen
Türklük Araştırmaları Dergisi, S 8, 397-462, 1997
101997
Argo üzerine
M Şen
Paradigma Akademi, 2022
82022
Tütünle İlgili Kelimeler Üzerine
M Şen
Tütün Kitabı, 203-220, 2007
82007
Tarihi Metinlerde Saç ve Sakal Kültürü
M Şen
SaçKitabı,(Ed. Emine Gürsoy Naskali), İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2004
82004
Ayakkabı İle İlgili Kelimeler Üzerine
M Şen
Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yay., İstanbul, 2003
82003
Haza Kitab u Baytarnâme
M Şen
Tenkidli metin. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 1987
81987
Tuz Kelimesi Üzerine
M Şen
Tuz Kitabı, 17-27, 2004
72004
Tuz kitabı
E Gürsoy-Naskali, M Şen
Kitabevi, 2004
72004
Sibirya İsminin Menşei Üzerine
M Şen
Sibirya Araştırmaları, 11-17, 1997
71997
Salinas and salt in Greek lands during the Ottoman Period
E Balta, F Yılmaz, EG Naskali, M Şen
Tuz Kitabi, 248-257, 2004
62004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20