Follow
Mesut Şen
Title
Cited by
Cited by
Year
Gazi Zahirüddin Muhammed Bâbur: Bâburname giriş-metin (Kâbil Ve Hindistan bölümleri)-açıklamalı dizin
M Şen
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1993
161993
Tanzimat Aydınlarının Çağatay Türkçesine Bakışı ve Şemseddin Saminin Tesiri
M Şen
Journal of Turkish Studies 9 (9), 2014
122014
Türk Dilinin Dünü ve Bugünü
M Şen
Post Yayınları, İstanbul, 2016
112016
Okul öncesi dönemde değerler eğitimi
A Arıkan, AF Ersoy, T Çengelci, B Dinç, HZ İnan, M Şen, GU Balat
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
92011
TARİHÎ ŞİVELERDE EK UYUMSUZLUĞU VAR MI?
M Şen
92007
Türk dili çalışmalarında terim sorunu: bir durum çalışması
M Gürlek, M Şen
The Journal of Academic Social Science Studies 29, 189-200, 2014
72014
Tarihi Metinlerde Saç ve Sakal Kültürü
M Şen
SaçKitabı,(Ed. Emine Gürsoy Naskali), İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2004
62004
’Argo Üzerine
M Şen
Türk Kültüründe Argo. Hollanda: Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi …, 2002
62002
Sibirya İsminin Menşei Üzerine
M Şen
Sibirya Araştırmaları, 11-17, 1997
61997
Bâbürnâme: Gazi Zahirüddin Muhammed Babur, Giriş-Metin-Açıklamalı dizin (Kabil ve Hindistan bölümleri)
M Şen
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Doktora Tezi, 1993
61993
Türklerde Kışlag ve Yaylag Kavramları Üzerine Düşünceler
M ŞEN
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2, 2018
52018
Geyik
M ŞEN
Av ve Avcılık Kitabı, 75-88, 2008
52008
Ayakkabı İle İlgili Kelimeler Üzerine
M Şen
Emine Gürsoy Naskali, Kitabevi Yay., İstanbul, 2003
52003
Argo Kelimeleri Üzerine
M Şen
Argo, 19-30, 2016
42016
Tütünle İlgili Kelimeler Üzerine
M Şen
Tütün Kitabı, 2007
32007
Baburname I: Giriş-Metin (Kabil ve Hindistan Bölümleri) Açıklamalı Dizin
M Şen
PQDT-Global, 1993
31993
Haza Kitabu Baytar-Name-Tenkidli Metin
M Şen
PQDT-Global, 1987
31987
TÜRKLERDE ḲIŞLAĠ VE YAYLAĠ KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
M Şen
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2), 131-148, 2018
22018
Ayakkabı İle İlgili Kelimeler Üzerine
Ş Mesut
Ayakkabı Kitabı, 2003
22003
Bazı sentetik bileşiklerin topoizomeraz enzim aktivitesi üzerine etkisi
M Şen
PQDT-Global, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20