Şeyma ERSOY ÇAK
Şeyma ERSOY ÇAK
medipol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Toplumsal cinsiyet ve feminizm teorileri bağlamında Türkiye’deki reklam filmleri ve popüler müzik videoları
ŞE ÇAK
Yedi, 101-110, 2010
382010
Bir Muhabbet Kuşu - Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren
ŞE ÇAK, ŞŞ Beşiroğlu
Türk Tarih Vakfı Yayınları, 2017
62017
Kadın ve müzik
ŞE Çak, ŞŞ Beşiroğlu
Milenyum Yayınları, 2017
52017
Müzikte Cinsiyet Rollerine İlişkin Yargılar: Kanon, Gettolaşma ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Besteci Sorunu
ZG Özkişi
Şehvar Beşiroğlu (Editörler), Milenyum Yayınları, İstanbul, 63-96, 2017
52017
Toplumsal Cinsiyet ve Müziğe Dair
ŞE Çak
Etnomüzikoloji Dergisi 1 (1), 68-80, 2018
32018
Osmanlı Eğlence Hayatında Dans Unsurları Olarak Köçekler, Çengiler
ŞE Çak
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 3 (5), 82-95, 0
3
Osmanlı 18. Yüzyılında Müziğin Kamusal Görünümü
NS Turan
Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan, 317-339, 2019
12019
Ben yoruldum hayat
S Karahasanoğlu
1
Hip-Hop Kültürü, Rap Müzik ve Türkiye'deki İzdüşümleri
ŞE ÇAK
Bir Dünya Müzik, 16-19, 2020
2020
The development process of ethnomusicology discipline, preliminary studies carried out in Turkey and examination of Martin Stokes’ research on popular music
ŞE Çak
Rast Musicology Journal 7 (2), 2193-2208, 2019
2019
The republic of love: cultural intimacy in Turkish popular music (2010), Martin Stokes book review
ŞE Çak
Rast Müzikoloji Dergisi 7 (2), 2209-2212, 2019
2019
Müzikolojinin Gelişim Süreci ve 20. Yüzyılda Türkiye'de Yapılan Çalışmaların Kapsam Bakımından Değerlendirilmesi
ŞE ÇAK
Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan, 77-89, 2019
2019
Şehvar Beşiroğlu'ya Armağan
NST Şeyma ERSOY ÇAK
Pan Yayıncılık, 2019
2019
HISTORICAL DEVELOPMENT OF BIOGRAPHY: COLLECTIVE AND INDIVIDUAL BIOGRAPHY WORK EXAMPLES IN THE 20TH CENTURY TURKISH MUSIC HISTORY.
Ş ERSOY ÇAK
International Journal of Turcologia 14 (28), 2019
2019
Türk Müziği Bibliyografyası - Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Mûsiki Maddeleri Bibliyografyası Örneği
ŞE ÇAK, N ÖZCAN
Gece Kitaplığı, 2019
2019
MUSICOLOGICAL FINDINGS REGARDING THE ETYMOLOGY, ORIGIN AND USE IN TURKISH MAQAM MUSIC IN 18TH CENTURY OF THE TANBUR INSTRUMENT.
ŞE Çak
International Journal of Turcologia 14 (27), 2019
2019
Ercüment Berker
ŞE ÇAK
TÜRK MUSİKÎSİ ATLASI 4, 2019
2019
Türk Mûsikîsi Atlası - Kitap Tanıtım; İçindekiler
ŞE Çak, AO BAYSAL, E ALTINBÜKEN, A BÖREKÇİ, Z NACAKÇI, ...
Porte Akademik, 227-232, 2019
2019
Şehvar Beşiroğlu'ya armağan
NS Turan
Pan, 2019
2019
MÜZİK TERAPİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE UYGULANDIĞI MEKÂNLARA BİR BAKIŞ.
ŞE ÇAK, N ÖZCAN
Electronic Turkish Studies 13 (18), 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20