Takip et
Harun Özer
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effects of Grafting and Green Manure Treatments on Postharvest Quality of Tomatoes
B Ozturk, H Ozer
Journal of Soil Science and Plant Nutrition 19 (4), 780-792, 2019
412019
Açıkta organik domates (Solanum lycopersicum L.) yetiştiriciliğinde farklı organik gübrelerin bazı verim ve kalite parametrelerine etkisi
H Özer, S Uzun
Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27, 2013
292013
Effects of Shading and Organic Fertilizers an Tomato Yield and Quality
H Özer
Pak. J. Bot 49 (5), 1849-1855, 2017
282017
Organik olarak yetiştirilen salkım domatesin (Solanum lycopersicum L.) verim ve kalitesi üzerine yaprak budamasının etkisi
A Özdemir, H Özer
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 30 (1), 1-6, 2015
28*2015
Organik domates (Solanum lycopersicum L.) yetiştiriciliğinde değişik masura, malç tipi ve organik gübrelerin büyüme, gelişme, verim ve kalite üzerine etkileri
H Özer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,(Basılmamış) Doktora Tezi …, 2012
282012
Salıpazarı ve Çevresinde (Samsun/Türkiye) Doğal Olarak Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri
E Demir, B Sürmen, H Özer, HG Kutbay
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7 (2), 68-78, 2017
272017
Raised bed planting and green manuring increased tomato yields through improved soil microbial activity in an organic production system
G Alagöz, H Özer, A Pekşen
Biological Agriculture & Horticulture 36 (3), 187-199, 2020
242020
Organic Tomato (Solanum lycopersicum L.) Production Under Different Mulches in Greenhouse
H Ozer
The Journal of Animal & Plant Sciences 27 (5), 1565-1572, 2017
182017
Organik Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Dozlarının Kalite ve Verim Üzerine Etkisi
A Özdemir, H Özer
SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1), 17-26, 2016
18*2016
The Effect of Different Seed Sowing Media on the Quality of Cucumber Seedlings
D Kandemir, H Özer, F Özkaraman, S Uzun
The European Journal of Plant Science and Biotechnology 7 (1), 66-69, 2013
182013
Mathematical growth model for organically grown pepper transplants
HŞ Sarıbaş, AK Saka, H Özer
Biological Agriculture & Horticulture 34 (1), 10-17, 2018
172018
Evaluatıon of the performance of greenhouse tomato seedlıngs grown wıth dıfferent cultıvatıon technıques
H Özer, D Kandemir
Bangladesh Journal of Botany 45 (1), 203-209, 2016
15*2016
Farklı gölgeleme uygulamalarının örtüaltında organik olarak yetiştirilen hıyarın (Cucumis sativus L.) verim ve kalite üzerine etkisi
E Kırbay, H Özer
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 1 (1), 7-14, 2015
15*2015
A model for predıctıng leaf area ın young and old leaves of greenhouse type tomato (lycopersicon esculentum, mill.) By lınear measurements
MA Beyhan, S Uzun, D Kandemir, H Özer, M Demirsoy
J. of Fac. of Agric., OMU 23 (3), 154-157, 2008
14*2008
The effects of planting systems on soil biology and quality attributes of tomatoes
G Alagöz, H Ozer
Archives of Agronomy and Soil Science 65 (3), 421–433, 2019
132019
The effects of different seedling production systems on quality tomato plantlets
H Özer
Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 17 (5), 15-21, 2018
132018
Nutrient and bioactive substance contents of edible plants grown naturally in Salıpazarı (Samsun)
E Demir, N Turfan, H Özer, NS Üstün, A Pekşen
Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 19 (1), 151-160, 2020
122020
Bazı bölgesel organik atıkların topraksız tarımda (torba kültürü) kullanılabilme imkanlarının belirlenmesi
İ Dönmez, H Özer, C Gülser
122016
Usage of Agaricus and Pleurotus spent mushroom composts as growth medium in tomato seedling production.
C Yılmaz, E Sırça, H Özer, A Pekșen
Türkiye Tarımsal Araștırmalar Dergisi 5 (3), 229-235, 2018
10*2018
Açıkta ve serada organik sebze yetiştiriciliği
S Uzun, D Kandemir, F Özkaraman, H Özer
Doğu Karadeniz 1, 26-28, 2013
102013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20