Tuncay Ergene
Tuncay Ergene
Professor of Counseling and Guidance, Hacettepe University
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effective interventions on test anxiety reduction: A meta-analysis
T Ergene
School psychology international 24 (3), 313-328, 2003
4882003
Psikolojik danışma ve psikoterapi kuram ve uygulamaları
G Corey, T Ergene
Mentis yayıncılık, 2008
4552008
Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek
İ YILDIRIM, T Ergene
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
1702003
The relationships among test anxiety study habits achievement motivation and academic performance among Turkish secondary school students
T Ergene
Egitim ve Bilim 36 (160), 320, 2011
1172011
Piskolojik danışma ilke ve teknikleri: piskolojik yardım süreci el kitabı
H Hackney, LS Cormier, T Ergene, S Aydemir-Sevim
Mentis Yayıncılık, 2008
1112008
A controlled-study of preventive effects of peer education and single-session lectures on HIV/AIDS knowledge and attitudes among university students in Turkey
T Ergene, F Çok, A Tümer, S Ünal
AIDS Education & Prevention 17 (3), 268-278, 2005
1102005
Türk lise öğrencilerinde okul terkinin yordanması: Aracı ve etkileşim değişkenleri ile bir model testi
A Özer, D Gençtanirim, T Ergene
Education in science: the bulletin of the Association for Science Education …, 2011
562011
Yurt dışına giden hacettepe üniversitesi erasmus öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri
E YAĞCI, CE Ekinci, B Burgaz, H Kelecioğlu, T Ergene
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 229-239, 2007
562007
Effectiveness of test anxiety reduction programs: A meta-analysis review
T Ergene
Ohio University, 1999
501999
Bireylerin dindarlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
NV Acar, İ YILDIRIM, T Ergene
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (12), 1996
491996
Riskli davranışlar ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
D Gençtanırım, T Ergene
International Journal of Social Science 25 (1), 125-138, 2014
352014
A window of opportunity for the transformation of national mental health policy in Turkey following two major earthquakes
K Munir, T Ergene, V Tunaligil, N Erol
Harvard review of psychiatry 12 (4), 238-251, 2004
342004
High rates of depressive symptoms among senior high school students preparing for national university entrance examination in Turkey
I Yildirim, T Ergene, K Munir
International Journal on School Disaffection 4 (2), 35-44, 2006
322006
Lise öğrencilerinin sınav kaygısı, çalışma alışkanlıkları, başarı güdüsü ve akademik performans düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
T Ergene
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
272011
Sınav kaygısı ile başaçıkma programının etkililiği
T Ergene
261994
Üniversite adaylarında depresyon düzeyleri
T ERGENE, İ YILDIRIM
222004
Üniversite adaylarında depresyon düzeyleri
T ERGENE, İ YILDIRIM
222004
Süpervizyon modelleri ve modellere ilişkin değerlendirmeler
ZE ATİK, F ARICI, T ERGENE
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5 (42), 2014
192014
Social support, submissive acts, and test anxiety as predictors of academic achievement among high school students
İ Yıldırım, T Ergene
Hacettepe University Journal of Education 25, 224-234, 2003
172003
The satisfaction levels of Hacettepe University outgoing Erasmus students
E YAĞCI, C Ekinci, B Burgaz, H Kelecioglu, T Ergene
152007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20