Solmaz Mobaraki
Solmaz Mobaraki
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
PEDIATRIC DENTISTRY AND DENTAL ANXIETY
S MOBARAKİ, A AVŞAR
Turkish Journal of Health Science and Life 3 (3), 19-25, 2020
2020
Çocukluk Çağı Kanser Tedavisinin Oral ve Dental Dokular Üzerine Erken ve Geç Dönem Etkileri
S MOBARAKİ, A AVŞAR
Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 5 (3), 76-82, 2019
2019
Pasif sigara içiçiliğinin erken çocukluk çağı çürüğü üzerine etkilerinin incelenmesi
S Mobaraki
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 2019
2019
Çölyak Hastası Çocuklarda Dental Gelişimin İncelenmesi
A AVŞAR, S MOBARAKİ
Van Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (3), 50-54, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4