Gülsün Tanyeli
Gülsün Tanyeli
Mimarlık Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Verified email at itu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Endüstri arkeolojisi yapılarının korunması ve yeniden işlevlendirilmesi
G Tanyeli
domus m, 50-51, 2000
132000
Osmanli Yüzer Köprüleri
G Tanyeli, U Tanyeli
ODTÜ MFD 10 (1-2), 5-17, 1990
81990
Kadıköy-Hasanpaşa Gazhanesi
G Tanyeli, D Aslan
Arredamento Mimarlık 133, 105-115, 2001
62001
Endüstri Arkeolojisi
G Tanyeli
Arredamento Mimarlık, 2, 1998
61998
Galata Köprüleri
G Tanyeli, Y Kahya
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 3, 357-9, 1994
61994
16. yüzyıl Osmanlı mimarlık teknolojisi
G Tanyeli, U Tanyeli
Türk kültüründe sanat ve mimari: Klasik Dönem sanatı ve mimarlığı üzerine …, 1993
61993
Istanbul'da bir endustriyel miras ornegi: Bomonti Bira Fabrikasi
G Tanyeli, DI Kaya
Turkish Academy of Sciences Journal of Cultural Inventory, 109-121, 2009
52009
Türkiye köprüleri
G Tanyeli
Türkler Ansiklopedisi, C 12, 231-241, 2002
52002
18. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı’nda Yapım Süreci: Laleli Külliyesi Örneği
G Tanyeli
Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, 317-326, 2000
52000
“Laleli Külliyesi
G Tanyeli
DB İA, C 5, 190-193, 1993
51993
Osmanlı Mimarlığında Demirin Strüktürel Kullanımı
G Tanyeli
Basılmamış Doktora Tezi, 95-106, 1990
51990
Understanding archaeology and architecture through archival records: The restoration project of the ottoman fortress of Seddülbahir on the Gallipoli Peninsula of Turkey
L Thys-Şenocak, RN Çelik, A Özsavaşçi, G Tanyeli
32009
Osmanlı mimarlığında demirin strüktürel kullanımı (15.-18. yüzyıl)
G Tanyeli
31990
Kırklareli Demirköy Osmanlı Dökümhanesi 2006 Sezonu Endüstri Arkeoloji Kazıları Ön Raporu
G Danışman, FA Gerritsen, M Kaçar, H Özbal, RD Özbal, G Tanyeli, ...
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 8, 107-124, 2008
22008
Architectural Documentation of a 19^ t^ h Century Industrial Complex: Hasanpasa Gas Works in Istanbul
G Tanyeli, K Kuzucular, Y Salman, D Aslan
INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY REMOTE SENSING AND SPATIAL …, 2002
22002
Architectural Documentation of Gokmedrese, Sivas-Turkey
K Kuzucular, G Tanyeli, Y Kahya
INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY REMOTE SENSING AND SPATIAL …, 2002
22002
Sivas Gökmedrese Üzerine Yeni Bir Değerlendirme
YT Kâhya, K Gülsün–Kuzucular
I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, 441-449, 2001
22001
Structural use of iron in Ottoman architecture (from the 15th to the early 19th century)
G Tanyeli, U Tanyeli
Structural repair and maintenance of historical buildings, 13-22, 1989
11989
Amasya Bimarhanesi’nin Tamamlanamayan Taçkapısı
İ Zeynep, G TANYELİ
METU Journal of the Faculty of Architecture 36 (2), 2020
2020
AMASYA BİMARHANESİ'NİN TAMAMLANAMAYAN TAÇKAPISI.
Z İNAN OCAK, G TANYELİ
METU Journal of the Faculty of Architecture 36 (2), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20