Follow
Gülsün Tanyeli
Title
Cited by
Cited by
Year
Endüstri arkeolojisi yapılarının korunması ve yeniden işlevlendirilmesi
G Tanyeli
Domus m 8, 50-51, 2000
262000
Osmanlı yüzer köprüleri
G Tanyeli, U Tanyeli
Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990
111990
Galata Köprüleri
G Tanyeli, Y Kahya
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 3, 357-9, 1994
91994
İSTANBUL'DA BİR ENDÜSTRİYEL MİRAS ÖRNEĞİ: BOMONTİ BİRA FABRİKASI
G Tanyeli, İ Deniz
TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 109-121, 2009
82009
Türkiye köprüleri
G Tanyeli
Türkler Ansiklopedisi, C 12, 231-241, 2002
72002
Kadıköy-Hasanpaşa Gazhanesi
G Tanyeli, D Aslan
Arredamento Mimarlık 133, 105-115, 2001
72001
Endüstri Arkeolojisi
G Tanyeli
Arredamento Mimarlık, 92-99, 1998
71998
Bir Osmanlı Kale-Kentinin Yapımı: Anavarin Örneği
G Tanyeli
Prof. Doğan Kuban'a Armağan,(haz. Zeynep Ahunbay ve Deniz Mazlum vd …, 1996
71996
Laleli külliyesi
G Tanyeli
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. C 5, 190-193, 1993
71993
18. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı’nda Yapım Süreci: Laleli Külliyesi Örneği
G Tanyeli
Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, 317-326, 2000
62000
Darphane-i Amire Tarihçe
G Tanyeli
Arredamento Dekorasyon 82, 92-95, 1996
61996
Osmanlı Mimarlığında Demirin Strüktürel Kullanımı (15-18. yy)
G Tanyeli
Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1990
61990
Osmanlı Mimarlığında Demirin Strüktürel Kullanımı
G Tanyeli
Basılmamış Doktora Tezi, 95-106, 1990
61990
16. yüzyıl Osmanlı mimarlık teknolojisi
G Tanyeli, U Tanyeli
Türk kültüründe sanat ve mimari: Klasik Dönem sanatı ve mimarlığı üzerine …, 1993
51993
Understanding Archaeology and Architecture through Archival Records: The Restoration Project of the Ottoman Fortress of Seddülbahir on the Gallipoli Peninsula of Turkey
L Thys-Şenocak, RN Çelik, A Özsavaşçi, G Tanyeli
42009
Kırşehir Cacabey Medresesi ve Onarımları
AGZİ OCAK, G TANYELİ
Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 11 (21), 145-170, 2016
32016
Sivas Gökmedrese Üzerine Yeni Bir Değerlendirme
YGT Kâhya, K Gülsün–Kuzucular
I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, 441-449, 2001
32001
Osmanlı mimarlığında demirin strüktürel kullanımı (15.-18. yüzyıl)
G Tanyeli
31990
Hiçbir üstad böyle kar etmemişdir: Osmanlı inşaat teknolojisi tarihi
G Tanyeli
Akın Nalça Kitapları, 2017
22017
Kırklareli Demirköy Osmanlı Dökümhanesi 2006 Sezonu Endüstri Arkeoloji Kazıları Ön Raporu
G Danışman, FA Gerritsen, M Kaçar, H Özbal, RD Özbal, G Tanyeli, ...
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 8, 107-124, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20