Follow
GÜL ÖZSAN
GÜL ÖZSAN
İstanbul Üniversitesi Antropoloji Doçenti
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Verwandtschaft machen: Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei
S Beck
LIT Verlag Münster, 2007
382007
KÜLTÜR SOSYOLOJ‹ S‹
A Ergur, E Gökalp, UZ GÜVEN, G Özsan, AGS TUNÇ, ED YAVUZ
232011
Geleneksel ve modern tıp üzerine
G Özsan
Toplumbilim, Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı 13, 77-80, 2001
182001
Eşraf ailelerinin statü mücadelelerinde kadınların rolü
G Özsan
102010
Türkiye’de taşra burjuvazisinin oluşum sürecinde yerel eşrafın rolü ve taşra kentlerinde orta sınıflar
A Durakbaşa, M Karadağ, G Özsan
TÜBİTAK maddi destekli proje, Muğla (Proje No: 105K174), 2008
102008
Türkiye’nin sosyal dokusunda değişen ve değişmeyen unsurlar: Eşraf aileleri ve eğitim
G Özsan
Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik (İstanbul: Matbu Kitap), 385-417, 2016
92016
Women’s Memory: The Problem of Sources
DF Türe, F Türe
Cambridge Scholars Publishing, 2011
82011
Türkiyede modernleşme ve kadın sağlığı politikaları
G Özsan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
82007
Türkiye’de “modern olma” ideali ve modernlik deneyimi: Avrupa Birliği’nin toplumsal tahayyüldeki konumunu yeniden düşünmek
G Özsan
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Araştırmaları …, 2015
62015
Women’s Narratives as Sources for the Study of Eshraf Families
A Durakbaşa, G Özsan, M Karadağ
Türe, F. ve Talay Keşoğlu, B.(der.) Women’s Memory: The Problem of Sources …, 2011
42011
Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları
G Özsan, A Durakbaşa, M Karadağ
Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, 2009
42009
Baltaya İmzasını Atan Usta: Sıcak Demircilik ve Dövme Kastamonu Baltası Üzerine Bir Araştırma
G Özsan
32008
Kadının Üremeye İlişkin Hakları ve Üreme Sağlığı
G Özsan
Toplumbilim, Bağlam Yayınları, 0
3
Beyoğlunda Iki Berber: İki Ayrı Anlatı Tipi ve İki Ayrı Erkeklik
G Özsan
22010
Etnografi ve Tarihin Arayüzünde: Çıraklık Hakkındaki Mit ve Anlam Haritaları
G Özsan
TOPLUM VE BILIM, 2017
12017
Shopkeepers, women, and gendered narratives
G Özsan
Writing women’s lives: auto/biography, life narratives, myths and …, 2016
12016
Türkiyede kadının üreme sağlığı ve annelik (feminist eleştirel bir yaklaşım)
G Özsan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
12003
‘My shop, my self’: independent women shopkeepers and their empowerment struggles
G Özsan
Turkish Studies 25 (1), 92-120, 2024
2024
Female Shopkeepers and Gendering Urban Space: Female Shopkeeping in Caferağa Neighbourhood, Kadıköy
G Özsan
2015
Türkiye’de “modern olma” ideali ve modernlik deneyimi: Avrupa Birliği’nin toplumsal tahayyüldeki konumunu yeniden düşünmek
G Özsan
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20