Yasin Uzuntarla
Yasin Uzuntarla
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Doktoru, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Verified email at saglik.gov.tr
TitleCited byYear
Hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizi
Y Uzuntarla, N Cihangiroğlu
TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (1), 1-8, 2016
72016
Kardiyoloji kliniğinde yatan hastaların akılcı ilaç kullanımı konusundaki tutumları
U Uğrak, A Teke, N Cihangiroğlu, Y Uzuntarla
TAF Preventive Medicine Bulletin 14 (2), 137-144, 2015
72015
NARSİST KİŞİLİK EĞİLİMLERİ İLE KURUMSAL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
N CİHANGİROĞLU, T Abdulkadir, Y UZUNTARLA, U UĞRAK
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (1), 1-18, 2015
72015
Sürekli kaygı ile atılganlık arasındaki ilişkinin incelenmesi
Y Uzuntarla, U Uğrak, N Cihangiroğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (42), 1704-1711, 2016
62016
Otonomi ve kararlara katılımın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi [The analysis of the effect of autonomy and participative decision making on organizational …
N Cihangiroğlu, Y Uzuntarla, M Ozata
Bartın Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Dergisi 6 (12), 39-52, 2015
62015
Hemşirelerin çatışma ve mesleki bağlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi
N Cihangiroğlu, B Şahin, A Teke, Y Uzuntarla
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (4), 599-610, 2015
62015
Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Analizi.
Y Uzuntarla, N Cihangiroğlu, S Ceyhan, U Uğrak
TAF Preventive Medicine Bulletin 15 (2), 2016
52016
Comparison of Young Age Group's Thoughts and Knowledge Levels on Organ Donation in Terms of Education Given
Y Uzuntarla
Turkish Nephrology Dialysis and Transplantation Journal 25 (3), 296-301, 2016
52016
Genç yaş grubunun organ bağışına yönelik düşünce ve bilgi düzeylerinin verilen eğitime göre karşılaştırılması
Y Uzuntarla
Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 25 (3), 296-301, 2016
52016
Yardımcı sağlık personelinin psikolojik sözleşmeleri ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkinin analizi.
N Cihangiroğlu, Y Uzuntarla, B Şahin
TAF Preventive Medicine Bulletin 14 (4), 2015
52015
Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Sosyodemografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Analizi
Y Uzuntarla, N Cihangiroğlu, S Ceyhan, M Eroğlu
The Journal of International Education Science 2 (4), 156-169, 2015
52015
Analysis of hemodialysis patients’ thoughts about kidney transplantation and the national organ transplant system in terms of organ transplantation services management
Y Uzuntarla
Arch Clin Exp Surg 6, 33-7, 2017
32017
Çalışan performansının incelenmesi: Sağlık sektörü örneği
Y Uzuntarla, S Ceyhan, İ Fırat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2017
32017
Yatan hasta memnuniyetinin incelenmesi: Bir eğitim hastanesi örneği
Ü Türkuğur, B Alıcı, Y Uzuntarla, M Güleç
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dergisi 58, 170-173, 2016
32016
A study of some leading organ transplant models in health care systems
Y Uzuntarla
JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE 7, 48-50, 2016
32016
Hastaların sürekli kaygı düzeyleri ile acil sağlık hizmetlerini kullanma eğilimlerinin analizi
U Uğrak, N Cihangiroğlu, Y Uzuntarla, A Teke
Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi 7 (13), 208-225, 2016
32016
Personel güçlendirme ve sağlık sektörü
U UĞRAK, G ERİGÜÇ, Y UZUNTARLA
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 69-84, 2016
32016
Examination of health literacy level of male technical personnel, Turkey
Y Uzuntarla
J Behav Health 5 (2), 87-91, 2016
32016
Hastanelerde Malzeme Yönetimi ve Çağdaş Yöntemler
Y Uzuntarla, S Tuncer, F Orhan, Ş Varol
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (1), 16-21, 2015
32015
MESLEKİ ÖZENDİRİCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
N CİHANGİROĞLU, Y UZUNTARLA
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (2), 345-364, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20