Follow
Yasin doğan
Yasin doğan
Prof. Dr. Sosyal Bilgiler Eğitimi Pamukkale Üniversitesi
Verified email at pau.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri
E Dinç, Y Doğan
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 17-49, 2010
1652010
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Yazılı Kanıtların Kullanımı
Y Doğan
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007
1222007
Birinci elden tarih kaynaklarının sosyal bilgiler ve tarih derslerinde internet üzerinden kullanımı: ABD ve İngilter'den uygulama örnekleri
Y Doğan, E Dinç
472007
Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Nereye Doğru Gidiyor?
Y Doğan, F Torun
Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 (2), 111-125, 2018
412018
100. YILINDA ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞIYLA ÇANAKKALE SAVAŞLARI: BİR METAFOR ARAŞTIRMASI.
Y DOĞAN
Electronic Turkish Studies 10 (3), 2015
372015
Sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel yazılı kanıt kullanmanın öğrencilerin akademik başarısına etkisi
Y Doğan
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171-186, 2008
352008
Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Y Doğan, F Torun, İH Akgün
International Journal of Human Sciences 11 (2), 503-516, 2014
34*2014
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih
Y Doğan
İçinde, Şimşek, A. & Kaymakçı S.(Edi.), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi …, 2015
312015
Uluslararası Sınavlarda Başarılı Ülkeler ve Türkiye’nin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Tasarım Boyutu Açısından İncelenmesi
Y Doğan, O Tuğ
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS) 1 (1), 56-79, 2017
302017
Sınıfta Arkeoloji: 6. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Eylem Araştırması
N Kızılay, Y Doğan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (2), 85-108, 2014
152014
İlköğretim sosyal bilgiler 6: Ders kitabı
Adnan Altun, Yasin Doğan, Efgan Uzun
Altın Kitaplar, 2006
14*2006
Tarih Öğretiminde Kanıtı Sorgulama
Y Doğan
Tarih Nasıl Öğretilir Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, 206-216, 2014
122014
Sosyal Bilgiler Program ve Ders Kitaplarında Birinci Elden Kaynak ve Kanıt Kullanımı: ABD, İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması
Y Doğan
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 1, 85-128, 2009
122009
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Mirasla İlgili Başarı Düzeyleri Ve Tutumlarının Bazı Değişkenlerce İncelenmesi (Adıyaman Örneği)
Y Doğan, İ Arıkan
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 (15), 2013
10*2013
Ottomans in Tunusia Through the Eyes of Ottomans and Spanish
Y Doğan
Innovative History Education Exemplar Activities, 69-74, 2012
92012
Kanıt Temelli Öğrenmeyi Geliştiren Öğrenci Merkezli Stratejiler ve Teknikler Üzerine Bir Derleme
Y Doğan
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 321-340, 2009
92009
How should an efficient oral history interview process be conducted according to the views of pre-service teachers?
Y Dogan
Educational Research and Reviews 10 (8), 1097-1108, 2015
72015
Hatıratlar (anılar) ile sosyal bilgiler öğretimi
Y Doğan
Pegem Atıf İndeksi, 211-235, 2016
62016
Sosyal bilgiler ders kitabı
A Altun, Y Doğan, E Uzun
Altın Kitaplar, Ankara, 2010
62010
Birinci elden kaynakları sınıfta etkin kullanmanın yolları
Y Doğan
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 96, 13-22, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20