Follow
Muhammet Ali Tiltay
Muhammet Ali Tiltay
Associate Professor of Marketing, Eskisehir Osmangazi University
Verified email at ogu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention: An application concerning cell phone brands for youth consumers in Turkey
O Torlak, BY Ozkara, MA Tiltay, H Cengiz, MF Dulger
Journal of Marketing Development and Competitiveness 8 (2), 61-68, 2014
1902014
Pazarlama Ahlakı: Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi
Ö Torlak, MA Tiltay
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2017
1572017
Materyalist Eğilim, Dini Değerler, Marka Bağlılığı ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler
MA Tiltay, Ö Torlak
İş Ahlakı Dergisi Turkish Journal of Business Ethics 4 (7), 93-130, 2011
692011
Materyalist Eğilim, Dini Değerler, Marka Bağlılığı ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler
MA Tiltay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
692010
Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Değişim mi, İlişki mi?
BZ Erdoğan, MA Tiltay, HS Kimzan
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 1-28, 2011
522011
Anlık Satınalma Ölçeklerinin Türk Tüketicisi İçin Uyarlanmasına Yönelik Bir Deneme
Ö Torlak, MA Tiltay
15. Ulusal Pazarlama Kongresi, 406 - 423, 2010
332010
Anadolu Üniversitesi'nin Öğrenen Örgüt Olma Özelliklerine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri
MA Tiltay
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
15*2009
Bir Tüketici Davranışı Olarak Bireysel Bağış: Bağış Motivasyonlarının Doğrudan ve Dolaylı Bağış Üzerindeki Etkisi
MA Tiltay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
112014
The Perception of Institutionalisation of Ethics and Quality of Work-Life: The Perspective of Turkish Managers
O Torlak, MA Tiltay, BY Ozkara, V Dogan
Social Business 4 (2), 169-180, 2014
102014
The Effect of Brand Image and Religious Orientation on the Attitudes towards Religious Brand Names: A Study on Youth Consumers
Ö Torlak, MA Tiltay, V Doğan, BY Özkara
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (3), 37 - 46, 2013
92013
Stratejik Yönetim–I
N Tokgöz, İC Ulukan, BZ Erdoğan, AE Demirci, AB Baraz, MA Tiltay, ...
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2012
92012
Ritual as assemblage: feast of sacrifice experiences of Turkish consumers
Ö Torlak, M Özmen, MA Tiltay, MS İşlek, U Ay
Journal of Islamic Marketing, 2018
72018
Stratejik yönetim ve ilgili temel kavramlar
N Tokgöz, C Ulukan, Z Erdoğan, E Demirci, BA Baraz, MA Tiltay, D Taşcı, ...
D. Taşçı ve Cİ Ulukan içinde, Stratejik Yönetim-1, 2-23, 2012
72012
Stratejik Yönetim-I. 1
BZ Erdoğan, N Tokgöz, C Ulukan, E Demirci, B Baraz, MA Tiltay, D Taşcı, ...
Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
72012
Yöneticilerin ve Çalışanların Bakış Açısıyla Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülerin Motivasyonları
K Büyük, MS İşlek, MN Çakmak, MA Tiltay
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1 …, 2016
6*2016
SOSYAL MEDYA KULLANIM YOĞUNLUĞU İLE SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ KULLANIMININ LÜKS TÜKETİM EĞİLİMİNE ETKİSİNDE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN (eWOM) ROLÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
C ÇETİN, MALİ TİLTAY, BY ÖZKARA
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 13 (3), 590-619, 2020
52020
Similarities and Differences of Motivations of Giving Time and Money: Giving to Individuals Versus Humanitarian Organizations in an Emerging Market
MA Tiltay, Ö Torlak
International Journal of Nonprofit Voluntary Sector Marketing, 2019
52019
Tüketim: Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü
MA Tiltay
Sosyoloji Konferansları Dergisi, 361-364, 2016
52016
Yardım Kurumlarına Bağışın Sosyal Yönü: Özgeci ve Bencil Bağış Motivasyonlarının Gizli Bağış Üzerindeki Etkisi
MA Tiltay, Ö Torlak
Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi 1 (1), 23-39, 2015
52015
Materyalist Eğilim, Dini Değerler ve Tüketici Ahlakı Arasındaki İlişkiler
Ö Torlak, MA Tiltay
14. Ulusal Pazarlama Kongresi, 61 - 67, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20