Emre Saral
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye-Macaristan İlişkileri (1920-1945)
E Saral
PhD diss., Ankara Hacettepe University, 2016
102016
Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması (18 Aralık 1923)
E Saral
Doğubatı, 2016
72016
A Foreign Labor Force in Early Republican Turkey: The Case of Hungarian Migrant Workers
E Saral
The Hungarian historical review: new series of Acta Historica Academiae …, 2017
42017
Çanakkale ve Sina-Filistin Cepheleri'nde Avusturya-Macaristan Ordusu Topçu Bataryaları
İT Saral, E Saral
Türk Macar Dostluk Derneği, 2012
32012
Yadigar-ı macaristan asr-ı Abdülhamid han
ÇM Tevfik, İT Saral, F Sezer, E Saral
Türk Macar Dostluk Derneği, 2012
22012
Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri ve İnsan Hakları
E SARAL
Hukuk Gündemi Dergisi, S 3, 88-93, 0
2
Türkiye-Macaristan İlişkilerinde İtalya'nın Rolü (1928-1933).
E Saral
CTAD: Journal of Modern Turkish History Studies 13 (25), 2017
12017
Slovakya’daki Macar Azınlık ve Bunun Slovakya-Macaristan İlişkilerine Etkisi
E SARAL
Avrasya Etüdleri 37 (1), 135-165, 2010
12010
Voyvodina Meselesi Üzerine Güncel Bir İnceleme I
E Saral
Karadeniz Araştırmaları, 128-138, 2004
12004
Avusturyalı Savaş Muhabiri Georg Bittner’in Çanakkale Cephesi İzlenimleri
E Saral
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 15 (23), 133-163, 2017
2017
Hornyák Árpád, Magyar-Jugoszláv Diplomáciai Kapcsolatok 1918-1927, Újvidék [Novi Sad], Forum Könyvkiádó, 2004, 355 sayfa
E Saral
Karadeniz Araştırmaları, 182-186, 2015
2015
Enis Behiç Koryürek’in Eserlerinde Macarlar ve Macaristan
Ö Çakır
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2), 173-185, 2014
2014
Voyvodina Meselesi Üzerine Güncel Bir İnceleme II
E Saral
Karadeniz Araştırmaları 4 (4), 100-112, 2005
2005
Voyvodina Meselesi Üzerine Güncel Bir İnceleme II
E Saral
Karadeniz Araştırmaları, 100-112, 2005
2005
İsmail Tosun Saral-Emre Saral, Macarlar ve Tuna Hakkında Yazılan Şiirler (1300-2000)
M KURUDAYIOĞLU
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2003
2003
Macarlar ve Tuna hakkında yazılan şiirler (1300-2000)
İT Saral, E Saral
Türk-Macar Dostlar Derneği, 2001
2001
ATATÜRK DÖNEMİNDE İZMİR VE ÇEVRESİNDE YAŞAMIŞ MACARLAR
MİŞ GÜCÜ
Tekstil 58, 4, 0
AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI’NA ALMANYA’NIN ETKİSİ
EY SARAL, HTD TAŞDEMİR
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 0
German War Russian Peace The Hungarian Tragedy
E SARAL
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 141-146, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19