İMAM BAKIR KANLI
Title
Cited by
Cited by
Year
Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlamada Stratejik Bir Araç: Mahalle Kooperatifleri
İB Kanlı
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 25 (3), 1-34, 2016
192016
Üst düzey planlama sistemi ve afet yönetimi ilişkileri
İB KANLI, Y Ünal
İTÜDERGİSİ/a 3 (1), 2011
132011
Kentsel güvenliğin sürdürülebilirliğinde ileri teknolojilerin kullanılması: coğrafi bilgi sistemleri
İB KANLI, B KAPLAN
TESAM Akademi Dergisi, 143-186, 2018
92018
Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı için bir model önerisi: şehir enerji kooperatifleri
İB KANLI, B Kaplan
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (4), 31-42, 2018
62018
Modernizm Eleştirilerinin" Yok-Yer" Bağlamında Sinema Mekânı Kurgusunda Analizi
İ bâkır KANLI, M Bilgiç
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 117-149, 2016
52016
Küresel Emisyon İkilemi: Türkiye Değerlendirmesi
G Katıtaş, İB Kanlı
Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (5), 58-85, 2018
32018
An Alternative Perspective to “the Owenite Movement” Window to Sustainable Cities:“Neighbourhood Cooperatives”
IB Kanli
European Journal of Sustainable Development 5 (3), 371-371, 2016
32016
Küreselleşme ve çevre sorunları bağlamında göç: İklim mültecileri
İB KANLI, D BAŞKÖY
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (3), 2018
22018
Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler
İB KANLI, BH ERYİĞİT, N İNCE
YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE SEÇME YAZILAR, 145, 2017
22017
SİYASET, EKONOMİ ve YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
ÖÜC YÜKSEL
POLITICS 7 (4), 2019
12019
Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Model Önerisi
İB KANLI, B KAPLAN
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2 …, 2018
12018
THE IMPORTANCE OF NEIGHBOURHOODS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY: THE OTTOMAN NEIGHBOURHOOD ADMINISTRATIVE SYSTEM
APDIB KANLI
The 3rd International Academic Consortium for Sustainable Cities Symposium …, 2013
12013
Çevre Hakkının Dayanışma Hakkı Olarak Gelişimi ve Türkiye Özelinde Analizi
İB KANLI, İT KÜPELİ
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 417-448, 2021
2021
AN EVALUATION ON THE SIGNIFICANCE OF DECENTRALISATION IN INCREASING EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF SOCIAL WORK IMPLEMENTATIONS IN TURKEY: THE CASE OF ISTANBUL
İB KANLI, T KARABEL
PROF. DR. VALBON ADEMI, 57, 2021
2021
COVID-19 SALGINININ ŞEHİR EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
İB KANLI, İT KÜPELİ
KONGRE KİTABI, 2021
2021
Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikalarını Gerçekleştirmede Sosyal Kooperatiflerin Rolü: Evsizler Kooperatifi
İB Kanli, A Efe
Third Sector Social Economic Review 56 (2), 736-759, 2021
2021
CHAPTER FIVE THE RIGHTS OF DISABLED INDIVIDUALS INTURKEY THROUGH THE ZONING AND DEVELOPMENT LEGISLATIONS AND THE PRINCIPLES OF URBAN PLANNING1
İB KANLI
Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in …, 2019
2019
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Grubu Bulunan Partilerin Programlarında Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramlarının Karşılaştırmalı Analizi.
İB KANLI, M Erol
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 8 (2), 2019
2019
Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri
D Başköy, İB Kanlı
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
Uluslararası Göçün Şehirler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri
D Başköy, İB Kanlı
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20