İMAM BAKIR KANLI
Title
Cited by
Cited by
Year
Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlamada Stratejik Bir Araç: Mahalle Kooperatifleri
İB Kanlı
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 25 (3), 1-34, 2016
172016
Üst düzey planlama sistemi ve afet yönetimi ilişkileri
İB KANLI, Y Ünal
İTÜDERGİSİ/a 3 (1), 2011
132011
Kentsel Güvenliğin Sürdürülebilirliğinde İleri Teknolojilerin Kullanılması: Coğrafi Bilgi Sistemleri
İB KANLI, B KAPLAN
TESAM Akademi, 143-186, 2018
72018
Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı için bir model önerisi: şehir enerji kooperatifleri
İB KANLI, B Kaplan
Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (4), 31-42, 2018
62018
Küresel Emisyon İkilemi: Türkiye Değerlendirmesi
G Katıtaş, İB Kanlı
Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (5), 58-85, 2018
32018
An Alternative Perspective to “the Owenite Movement” Window to Sustainable Cities:“Neighbourhood Cooperatives”
IB Kanli
European Journal of Sustainable Development 5 (3), 371-371, 2016
32016
Modernizm Eleştirilerinin" Yok-Yer" Bağlamında Sinema Mekânı Kurgusunda Analizi
İ bâkır KANLI, M Bilgiç
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 117-149, 2016
32016
Küreselleşme ve çevre sorunları bağlamında göç: İklim mültecileri
İB KANLI, D BAŞKÖY
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (3), 2018
22018
Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler
İB KANLI, BH ERYİĞİT, N İNCE
YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE SEÇME YAZILAR, 145, 2017
22017
SİYASET, EKONOMİ ve YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
ÖÜC YÜKSEL
POLITICS 7 (4), 2019
12019
THE IMPORTANCE OF NEIGHBOURHOODS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY: THE OTTOMAN NEIGHBOURHOOD ADMINISTRATIVE SYSTEM
APDIB KANLI
The 3rd International Academic Consortium for Sustainable Cities Symposium …, 2013
12013
CHAPTER FIVE THE RIGHTS OF DISABLED INDIVIDUALS INTURKEY THROUGH THE ZONING AND DEVELOPMENT LEGISLATIONS AND THE PRINCIPLES OF URBAN PLANNING1
İB KANLI
Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in …, 2019
2019
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Grubu Bulunan Partilerin Programlarında Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramlarının Karşılaştırmalı Analizi
İB KANLI, E Metin
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2), 860-896, 2019
2019
Yerel Ölçekte Çevre Güvenliğine İlişkin Bir Model Önerisi
İB KANLI, B KAPLAN
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2 …, 2018
2018
Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri
D Başköy, İB Kanlı
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
Uluslararası Göçün Şehirler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri
D Başköy, İB Kanlı
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
Türkiye’de Engelli Haklarına İmar Hukuku ve Şehir Planlaması Kapsamında Bakış
İB Kanlı
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
Türkiye’de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış
İB Kanlı, B Kaplan
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
A Look at the “Neighbourhood Cooperatives” Concept through the Main Principles of the “Akhy System” to Develop Sustainable Social Structure1
İB KANLI
Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (1), 107-131, 2018
2018
THE STRATEGIC IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL SECURITY IN ACHIEVING SUSTAINABLE URBAN SAFETY ŞEHİRLERİN GÜVENLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASINDA ÇEVRESEL GÜVENLİĞİN STRATEJİK ÖNEMİ
İB Kanlı, B Kaplan
PUBLIC FINANCE & PUBLIC ADMINISTRATION, 121, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20