Follow
Canan Nur Karabey
Canan Nur Karabey
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case
A Naktiyok, C Nur Karabey, A Caglar Gulluce
International entrepreneurship and management journal 6 (4), 419-435, 2010
2012010
İşkoliklik ve tükenmişlik sendromu
A Naktiyok, CN Karabey
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 179-198, 2005
1912005
ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME, ÖRGÜTSEL İMAJ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA
CN Karabey, ÖF İşcan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 231-241, 2007
1752007
Örgüt iklimi ile yeniliğe destek algısı arasındaki ilişki
ÖF İşcan, CN Karabey
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 180-193, 2007
1352007
Algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: Örgütsel sinizmin aracı rolü
G Kerse, CN Karabey
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (4), 375-398, 2017
522017
Örgüt kültürünün yeniliğe etkisinde personel güçlendirmenin biçimlendirici rolü
F YILDIRIM, CN Karabey
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (2), 426-453, 2016
492016
GİRİŞİMSEL DÜŞÜNCEYİ ANLAMAK: DÜŞÜNME TARZI VE RİSK TERCİHİNİN GİRİŞİMSEL ÖZYETKİNLİK VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ İLE İLİŞKİSİ
CN KARABEY
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
422013
Işletmelerin Maddi Olmayan Kaynaklari ve Çevresel Olumsuzluk Algilari ile Stratejik Yönelimleri Arasindaki Ilişki
A Naktiyok, CN Karabey
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62 (04), 203-225, 2007
382007
Understanding entrepreneurial cognition through thinking style, entrepreneurial alertness and risk preference: do entrepreneurs differ from others?
CN Karabey
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 861-870, 2012
362012
Kişi-örgüt uyumu, nötrleştirme ve algılanan yönetici desteğinin sanal kaytarmaya etkisi: Ampirik bir çalışma
G Kerse, M SOYALIN, CN Karabey
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (4), 100-113, 2016
352016
Girişimciliğin başlangıcı olarak fırsat tanımlama
CN Karabey, D Bingöl
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2010
352010
Etik iklim ve örgütsel kontrol mekanizmalarının sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü
SK Yıldırım, CN Karabey
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (11), 556-594, 2017
262017
PERSONEL GÜÇLENDİRME İLE BİREYİN YARATICILIK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
G Kerse, CN Karabey
Akdeniz İİBF Dergisi 14 (29), 22-41, 2014
232014
Örgütsel sinizm ve özdeşleşme bağlamında algılanan örgütsel desteğin işe bağlanma ve politik davranış algısına etkisi
G Kerse, CN Karabey
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (1 …, 2019
222019
Yönetici iletişim tarzı ile çalışanların iş performansı, iş tatmini ve rol belirsizliği arasındaki ilişki
C Karabey, F Karcioğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (2), 25-42, 2008
212008
Girişimcilikte fırsat tanımlamayı etkileyen bireysel faktörler: Beşeri ve sosyal sermaye perspektifi
CN Karabey
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2009
182009
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ÜZERİNE ETKİSİ
S KAYAPALI, CN KARABEY
Journal of Management and Economics Research 13 (2), 40-58, 2015
142015
İşyerinde dışlanma
CN Karabey
Ankara: İmaj Yayınevi, 2014
142014
Bilgi teknolojilerinin benimsenmesi ile örgütsel atiklik arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
ÖF İŞCAN, AGCN KARABEY
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-17, 2006
132006
Stratejik planlama
A Naktiyok, CN Karabey, MK Timuroğlu, H Daştan
Ankara: İmaj Yayınevi, 2009
122009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20