Saha Baygul Ozpinar
Saha Baygul Ozpinar
Assistant Professor of Communications, Uskudar University
Verified email at uskudar.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Reklamlarda ideal kadın bedeninin sunumuna ilişkin bir içerik analizi
U Batı, Ş Baygül
Journal of Communication Studies 2, 15-17, 2006
172006
Kurum içi iletişim: çalışanların sağlıklı iş yaşamı beklentilerinin betimlenmesine yönelik bir çalışma. 2
B Baygül, Ö İnam
Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 92-100, 2006
162006
Kurumsal itibarın ölçümü: Türkiye'ye yönelik ölçek geliştirme çalışması
ŞB Baygül Özpınar
Anadolu Üniversitesi, 2008
102008
KRİZ İLETİŞİMİNDE İNFOGRAFİK KULLANIMI: COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İNFOGRAFİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
ŞB ÖZPINAR, G AYDIN
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (37), 240-261, 2020
42020
Shaping the Future of Communication Research in Europe
A Usluata
Yeditepe University Pub., 2005
12005
INTEGRATING CLOUD ENABLED SMART TECHNOLOGIES INTO EVENT MANAGEMENT
SB Ozpinar593, A Ozpinar594
ERAZ 2018, 896, 2018
2018
ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR
M REYHANOĞLU
2018
KURUMSAL İTİBARIN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE’YE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
ŞB Baygül Özpınar
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
2008
Green Energy Skills for Youth
B Aberšek, MK Aberšek, A Boh, Ş Uyaver, N Aral, A Özpınar, Ş Özpınar, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9