Elif OZER
Elif OZER
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Enrichment of probiotic ice cream with different dietary fibers: Structural characteristics and culture viability
AS Akalın, H Kesenkas, N Dinkci, G Unal, E Ozer, O Kınık
Journal of dairy science 101 (1), 37-46, 2018
312018
Production of probiotic fresh white cheese using co-culture with Streptococcus thermophilus
O Yerlikaya, E Ozer
Food Science and Technology 34 (3), 471-477, 2014
182014
Rekreasyonel bir faaliyet olarak yerel etkinliklerin kırsal turizme etkisi
Ö Elif, F ÇAVUŞOĞLU
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 2), 191-202, 2014
162014
A functional milk beverage: Kefir
H KESENKAŞ, O Yerlikaya, E Ozer
132013
Changes of Ki-67 index in squamous cell carcinoma of the cervix during the early course of radiotherapy and prediction of prognosis.
SA Kamer, D Yalman, E Ozer, S Sayhan, M Hanhan, A Ozsaran, ...
European journal of gynaecological oncology 24 (3-4), 287, 2003
112003
Physicochemical and sensory characteristics of winter yoghurt produced from mixtures of cow’s and goat’s milk
H Kesenkaş, C Karagözlü, O Yerlikaya, E Özer, A Akpınar, N Akbulut
Tarım Bilimleri Dergisi 23 (1), 53-62, 2017
52017
Propiyonik asit bakterilerinin probiyotik özellikleri
E Özer, O Yerlikaya, H Kesenkaş
Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 9 (2), 54-62, 2014
22014
The effect of using different starter culture combinations on ripening parameters, microbiological and sensory properties of Mihaliç cheese
E Özer, H Kesenkaş
Journal of food science and technology 56 (3), 1202-1211, 2019
12019
Propiyonik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Tanımlanması
Ö Elif, H Kesenkaş
Akademik Gıda 10 (1), 92-96, 2012
12012
Helicobacter pylori ENFEKSİYONUNDA PROBİYOTİKLERİN ROLÜ.
V Akdeniz, E Özer, AS Akalın
GIDA/The Journal of FOOD 43 (6), 2018
2018
Influence of fortification with inulin and Hi-maize on textural and sensory properties of set-type probiotic yoghurt
G Unal, E Ozer
Mljekarstvo: časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka 68 (3 …, 2018
2018
Determination of relation between somatic cell count and malondialdehyde amount in goat milk.
H Kesenkaș, Ö Kınık, O Yerlİkaya, E Özer
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 55 (4), 397-403, 2018
2018
Effects of Fatigue Related to Uphill on Kick Double Pole Kinematics of Young Cross Country Skiers
M GÜNAY, ÖZ Elif, İ YARIM, E ÇETİN
International Journal of Sport Culture and Science 5 (4), 411-420, 2017
2017
The effect of using different starter culture combinations on organic and fatty acid compositions of Mihaliç cheese
E Özer, H Kesenkaş
Acta Alimentaria 46 (4), 492-500, 2017
2017
SOMATİK HÜCRELER VE ENDOJEN ENZİMLERİNİN SÜT TEKNOLOJİSİNDEKİ ÖNEMİs.
E Özer, G Ünal, H Kesenkaş, AS Akalın
GIDA/The Journal of FOOD 42 (6), 2017
2017
MARKA KONUMLANDIRMADA SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ ETKİSİ: İSTANBUL İLİNDEKİ ZİNCİR RESTORAN İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ö Elif
ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (1), 2017
2017
The importance of somatic cells and their endogenous enzymes in dairy technology.
E Özer, G Ünal, H Kesenkaș, AS Akalın
GIDA-Journal of Food 42 (6), 763-772, 2017
2017
Influence of Fortification with Inulin and Hi-maize on Acidity and Viability of Starter Culture in Probiotic Yoghurt
G Ünal, E Özer
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54 (3), 267-273, 2017
2017
Süt İşletmelerinde Hava Kalitesi ve Önemi
E Özer, H Kesenkaş
Academic Food Journal/Akademik GIDA 13 (1), 2015
2015
ELIT TÜRK KICKBOKSÖRLERIN SIKLETLERINE GÖRE BAZI MOTORIK ÖZELLIKLERININ VE SPORTIF BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
U BİLGİN, Ö ORHAN, E ÇETİN, M ALTUNSOY, ÖZ Elif, İ YARIM
Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (1), 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20