Follow
Ahmet Onay
Ahmet Onay
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve Türkiye’deki durum
S Önce, A Onay, G Yeşilçelebi
Journal of Economics, Finance and Accounting 2 (2), 230-252, 2015
482015
Corporate sustainability reporting and situation in Turkey
S Once, A Onay, G Yesilcelebi
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (2), 2015
382015
Muhasebe standartları kapsamında devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi
A Onay
Aksaray Üniversitesi, 2016
312016
Factors affecting the internal audit effectiveness: A research of the Turkish private sector organizations
A Onay
Ege Academic Review 21 (1), 1-15, 2021
232021
Sürdürülebilir kalkınma, kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik raporlaması
A Onay
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi 3 (3), 105-118, 2015
222015
Application of fuzzy AHP in selection of accounting elective courses in undergraduate and graduate level
A Onay, C Karamasa, B Sarac
Ahmet Gökgöz, 2016
162016
BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA İÇ DENETİMİN DÖNÜŞÜMÜ
A Onay
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 22 (1), 127-163, 2020
142020
Internal Factors Affecting Student Performance in Accounting Courses at a Vocational School
A Onay, S Benligiray
Sumerianz Journal of Economics and Finance 1 (3), 82-90, 2018
122018
The role of internal audit from new enterprise risk management frameworks perspective: research in Turkey
A Onay
Istanbul business research 49 (2), 177-200, 2020
112020
Finansal bilgi manipülasyonu bağlamında bağımsız denetçi raporlarının ve SPK bültenlerinin incelenmesi
S Benligiray, A Onay
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 2 (2), 13-42, 2020
92020
Measuring the performance of retailer firms listed in BIST under the balanced scorecard perspective by using interval valued Pythagorean Fuzzy AHP based Pythagorean Fuzzy TODIM …
NK Erdoğan, A Onay, Ç Karamaşa
Alphanumeric Journal 7 (2), 333-350, 2019
82019
Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness: A Research of the Turkish Private Sector Organizations Author profile: Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 1–15
A Onay
72021
Analysis of performance factors for accounting and finance related business courses in a distance education environment
S Benligiray, O Ahmet
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (3), 16-46, 2017
72017
Kazanç manipülasyonu tespit modellerinin Borsa İstanbul şirketlerinde test edilmesi
S Benligiray, A Onay
Muhasebe ve Denetime Bakış 21 (64), 179-204, 2021
32021
Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama
S Benligiray, A Onay
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 511-528, 2021
32021
DENETİM RAPORLARINA GÖRE KAZANCINI YÖNETEN ŞİRKETLERDE TOPLAM VE SPESİFİK TAHAKKUKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A ONAY, S Benligiray
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi/Electronic Journal of Social Sciences, 84-111, 2021
22021
BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN DENETİME ETKİSİ VE LİTERATÜRE İLİŞKİN BİLİMETRİK BİR ARAŞTIRMA1
A ONAY
MUHASEBE KONULARINDA BİLİMSEL YAKLAŞIM VE ARAŞTIRMALAR, 189-220, 2021
22021
ZAMAN ETKENLİ FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME (ZEFDM) YÖNTEMİ İLE YEŞİL LOJİSTİK MALİYET YÖNETİMİ: BİR VAKA ANALİZİ
A Onay
Journal of Accounting and Taxation Studies 14 (1), 275-312, 2021
22021
Yönetişim-Risk-Uygunluk (YRU) Yaklaşımı ve İç Denetim Fonksiyonu İlişkisi: İç Denetim Sorumluluklarının YRU Yaklaşımına Etkisi Üzerine Yapısal Eşitlik Modeli Araştırması
O Ahmet, M ERDOĞAN
TIDE AcademIA Research 1 (2), 149-198, 2019
22019
MUHASEBECİLERİN VE MÜKELLEFLERİN IESBA’NIN ETİK İLKELERİ TEMELİNDE MUHASEBECİLERİN MESLEKİ DAVRANIŞLARINA BAKIŞI: ESKİŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
V EKERGİL, O Ahmet
Business & Management Studies: An International Journal 6 (2), 622-655, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20