Takip et
HAKAN KİTAPCI
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of brand experiences, trust and satisfaction on building brand loyalty; an empirical research on global brands
A Sahin, C Zehir, H Kitapçı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1288-1301, 2011
8292011
The effects of brand communication and service quality in building brand loyalty through brand trust; the empirical research on global brands
C Zehir, A Şahin, H Kitapçı, M Özşahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1218-1231, 2011
3022011
Effects of quality culture and corporate ethical values on employee work attitudes and job performance in Turkey: An integrative approach
M Elci, H Kitapci, A Erturk
TQM and Bussiness Excellence 53 (1), 53, 2007
842007
GÜÇLENDİRMENİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE
H KİTAPÇI, R KAYNAK, S ÖKTEN
International Review of Economics and Management 1 (1), 49-73, 2013
762013
TKY ARAÇLARININ KULLANIMI VE FİRMA YENİLİKÇİLİĞİNİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME HIZI VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
O Erdil, H Kitapçı
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 233-245, 2007
632007
The relationships between leadership behaviors team learning and performance among the virtual teams
T Pinar, C Zehir, H Kitapçi, H Tanriverdi
International Business Research 7 (5), 68, 2014
582014
Çalışanların tatminini belirleyici unsurlar üzerine bir araştırma: Kariyer süreci örneği
H KİTAPÇI, B Sezen
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 219-230, 2002
582002
The effects of organizational learning capacity on firm innovative performance
O Çömlek, H Kitapçı, V Çelik, M Özşahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 41, 367-374, 2012
562012
Creating commitment, trust and satisfaction for a brand: What is the role of switching costs in mobile phone market?
A Şahin, H Kitapçi, C Zehir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 496-502, 2013
542013
Does Brand Communication Increase Brand Trust? The Empirical Research on Global Mobile Phone Brands
Ş Azize, Z Cemal, K Hakan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1361-1369, 2012
542012
Investigating the impacts of brand experience and service quality
MS SAHİN, A., KİTAPÇİ, H., ALTİNDAG, E., AND GÖK
International Journal of Market Research 59 (6), 707-724, 2017
43*2017
The effect of organizational loads on work stress, emotional commitment, and turnover intention
S Erat, H Kitapci, P ÇÖMEZ
International Journal of Organizational Leadership 6, 221-231, 2017
402017
TKY'de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi
H KİTAPCI
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 73-86, 2006
392006
The combined effects of trust and employee identification on intention to quit
H Kitapçi, NDÇ SEZEN, H KİTAPÇI, ND ÇAKAR, B SEZEN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 4 (12), 33-41, 2005
36*2005
Antecedents and consequences of organizational ambidexterity: the moderating role of networking
A Günsel, E Altındağ, S Kılıç Keçeli, H Kitapçı, M Hızıroğlu
Kybernetes, 2018
352018
The effect of the perception of organizational trust and organizational support on intention to quit and individual performance: An empirical study of the Turkish state …
S Erat, O Erdil, H Kitapcı
African Journal of Business Management 6 (30), 8853-8861, 2012
322012
The effects of participation in decision making, individual improvement efforts and training on the quality of the product design process
H Kitapçi, B Sezen
Production Planning and Control 18 (1), 3-8, 2007
282007
The effects of organizational learning capacity and innovativeness on financial performance: An empirical study
H Kitapci, B Aydin, V Celik
African Journal of Business Management 6 (6), 2332-2341, 2012
272012
The relationship between ambidexterity, organizational learning capacity and firm quality performance: An empirical study
H Kitapçi, V Çelik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 109, 827-836, 2014
262014
Spreadsheet simulation for the supply chain inventory problem
B Sezen, H Kitapçi
Production planning and control 18 (1), 9-15, 2007
262007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20