Follow
Kamil Uygun
Kamil Uygun
Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretim Üyesi, Uşak Üniversitesi
Verified email at usak.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İki neslin bir kavram algısı: teknoloji
Z BATUR, K UYGUN
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 74-88, 2012
622012
Sosyal bilgiler öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi
Researcher: Social Science Studies (RSSS) 2 (3), 50-72., 2014
52*2014
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarinin iletişim becerilerinin incelenmesi
K Uygun, A Arıkan
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (4), 2256-2281, 2019
292019
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi
K Uygun, AR Er
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (11), 136-157, 2016
292016
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ.
K Uygun, M AVAROĞULLARI, M Oran
Electronic Turkish Studies 11 (21), 2016
282016
Examining the Relationship between Social Intelligence Levels and Communication Skills of Prospective Social Studies Teachers.
K Uygun, BB Aribas
Educational policy analysis and strategic research 15 (1), 232-252, 2020
262020
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Okul Deneyimi II dersi etkinliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
H Ermiş, K Uygun, Y İnel
International Conference on New Trends in Education and Their Implications …, 2010
152010
Eğitimin Tarihsel Temelleri
K Uygun
Eğitim Bilimine Giriş, 53-94, 2018
14*2018
Karesi idadisi ve sultanisi
K Uygun
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
142006
İlköğretim öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ve sosyal bilgiler dersi akademik başarıları
K Uygun, C Bilgiç
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (3), 1497-1515, 2018
132018
EĞİTSEL OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ
K UYGUN, U AKKEYİK, C ÖZTÜRK
Araştırma ve Deneyim Dergisi 3 (2), 75-92, 2018
132018
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Kullanımına İlişkin Görüşleri
K Uygun, S Kılıçkara
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 90-108, 2019
112019
6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ
K UYGUN, CT ULU
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 (1), 1-19, 2018
112018
Sosyal bilgiler programı ve yapılandırmacılık
K Uygun
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 53-86, 2018
102018
Yeni (2017) Sosyal bilgiler öğretim programında meslek bilincinin incelenmesi
K Uygun, BB Arıbaş, MA Karalı
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (15), 1897-1916, 2018
92018
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN KAVRAMLARA İLİŞKİN ALGILARI
K UYGUN, Z BATUR
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 127-147, 2015
92015
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI / SOCIAL GENDER PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS
K Uygun, Ö Önsan
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 99-114, 2020
82020
The Effect of Simulation-Based Experiential Learning Applications on Problem Solving Skills in Social Studies Education.
C Uzun, K Uygun
International Journal of Contemporary Educational Research 9 (1), 28-38, 2022
72022
Examination of the relationship between social studies teacher candidates of pre-service teacher identity levels and possible self-esteem levels
K UYGUN, MA Karalı
Sakarya University Journal of Education 9 (3), 578-590, 2019
72019
The Relationship between Possible Self of the Social Studies and History Teacher Candidates and the Attitudes towards Teaching Profession.
K Uygun, M Avarogullari
International Education Studies 13 (4), 64-74, 2020
62020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20