Follow
NURAN BAYRAM ARLI
NURAN BAYRAM ARLI
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students
N Bayram, N Bilgel
Social psychiatry and psychiatric epidemiology 43, 667-672, 2008
18692008
Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları
N Bayram
Ezgi Kitabevi, 2010
14592010
Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi
N Bayram
Ezgi Kitabevi, 2009
10342009
Bullying in Turkish white-collar workers
N Bilgel, S Aytaç, N Bayram
Occupational medicine 56 (4), 226-231, 2006
3222006
Factors influencing information security management in small-and medium-sized enterprises: A case study from Turkey
EY Yildirim, G Akalp, S Aytac, N Bayram
International Journal of Information Management 31 (4), 360-365, 2011
1722011
Job related affective well-being among primary health care physicians
Y Uncu, N Bayram, N Bilgel
European Journal of Public Health 17 (5), 514-519, 2007
1422007
Turkish version of the depression anxiety stress scale (DASS-42): Psychometric properties
NG Bilgel, N Bayram
Türk Nöropsikiyatri Derneği, 2010
1392010
Counterproductive work behavior among white‐collar employees: A study from Turkey
N Bayram, N Gursakal, N Bilgel
International journal of selection and assessment 17 (2), 180-188, 2009
1242009
MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DÜZENLEYİCİ DEĞİŞKENLİ ÇOKLU REGRESYON İLE ANALİZİ
C Ceylan, N Bayram
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 105-120, 2010
1072010
Akademisyenlerin çalışma yaşamı ve kariyer sorunları
M Aytaç, S Aytaç, Z Fırat, N Bayram, A Keser
Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje, 2001
1062001
Hasta güvenliği kültürü üzerine bir uygulama
S Dursun, N Bayram, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 1-14, 2010
972010
Workplace violence: a study of Turkish workers
S Aytac, V Bozkurt, N Bayram, S Yildiz, M Aytac, F Sokullu Akinci, N Bilgel
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 17 (4), 385-402, 2011
892011
Üniversite gençliğinin iş ve eş seçimindeki etkin kriterlerinin analitik hiyerarşi süreci (AHP) ile analizi
S Aytaç, N Bayram
Öneri Dergisi 4 (16), 89-100, 2001
802001
Turkish general practitioners and complementary/alternative medicine
A Ozcakir, G Sadikoglu, N Bayram, MM Mazicioglu, N Bilgel, I Beyhan
The Journal of Alternative and Complementary Medicine 13 (9), 1007-1010, 2007
742007
Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi.(2. Baskı)
N Bayram
Bursa: Ezgi Yayınevi, 2009
702009
Quality of life among Turkish immigrants in Sweden
N Bayram, D Thorburn, H Demirhan, N Bilgel
Quality of Life Research 16, 1319-1333, 2007
672007
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SİBER ZORBALIK DAVRANIŞI
N Bayram, M Saylı
Journal of Istanbul University Law Faculty 71 (1), 107-116, 2013
662013
Burnout among Turkish high school teachers working in Turkey and abroad: A comparative study
I Aydogan, AA Dogan, N Bayram
Electronic Journal of Research in Educational Psychology 7 (3), 1249-1268, 2009
632009
Domestic violence: A tragedy behind the doors
N Ergin, N Bayram, Z Alper, K Selimoglu, N Bilgel
Women & health 42 (2), 35-51, 2006
632006
Health related quality of life among breast cancer patients: a study from Turkey
S Gokgoz, G Sadikoglu, E Paksoy, U Guneytepe, A Ozcakir, N Bayram, ...
Global Journal of Health Science 3 (2), 140, 2011
622011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20