Takip et
Cem Korkut
Cem Korkut
Ankara Yildirim Beyazit University
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Covid-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
M Şeker, A Özer, Z Tosun, C Korkut, M Doğrul
Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2020
62*2020
Finansal İstikrar ve Para Vakıfları Etkisi: Rumeli Para Vakıfları Örneği
M Bulut, C Korkut
İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi 2 (1), 55-76, 2016
32*2016
A Comparison Between Ottoman Cash Waqfs (CWs) and Modern Interest-Free Financial Institutions
M Bulut, C Korkut
Vakıflar Dergisi, 23-45, 2016
22*2016
Ottoman Cash Waqfs: An Alternative Financial System
M Bulut, C Korkut
Insight Turkey, 2019
162019
Is there A Link between Profit Share Rate of Participation Banks and Interest Rate?: The Case of Turkey
C Korkut, Ö Önder
Journal of Economic Cooperation and Development 38 (2), 135-158, 2017
162017
XV. ve XIX. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Para Vakıfları ve Modern Finans Kurumlarının Karşılaştırılması
C Korkut, M Bulut
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 167-194, 2017
132017
Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği
M Şeker, A Özer, C Korkut
Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2020
112020
İnsani Finans ve Değerler
C Korkut, M Kar
Kurumlarda Değerler, 179-197, 2018
92018
Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları (12 Cilt)
M Bulut, H Çınar, R Ademi, A Demir, A Kudat, D Mehmet, C Korkut, ...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, 2019
8*2019
Cash Waqfs (CWs) and Financing of Education at Ottoman Experience
M Bulut, C Korkut
Book of International Symposium on Waqf and Higher Education (ISWHE 2016), 16-19, 2016
72016
A Look to The Ottoman Cash Waqfs As Altruistic Finance Model
M Bulut, C Korkut
Conference on Philanthropy for Humanitarian Aid (CONPHA) 2017, 1-14, 2017
62017
Cash Waqfs as Financial Institutions: Analysis of Cash Waqfs in Western Thrace at the Ottoman Period / Finans Kurumları Olarak Para Vakıfları: Osmanlı Dönemi Batı Trakya Para …
C Korkut
Ankara Yildirim Beyazit University, Institute of Social Sciences, 2014
6*2014
Reflections on the Pandemic in the Future of the World
M Şeker, A Özer, C Korkut
Turkish Academy of Sciences Publications, 2020
5*2020
A Look at the Cash Waqfs as an Indicator of Ottoman Financial Mentality
M Bulut, C Korkut
Vakıflar Dergisi, 115-132, 2019
52019
İslam Ekonomisinde Sermaye Oluşumu, Birikimi ve Yapısı: Fon Biriktirmede Türkiye İçin Model ve Politika Önerileri / Capital Formation, Accumulation, and Structure in Islamic …
C Korkut
Istanbul Sabahattin Zaim University, Institute of Social Sciences, 2018
52018
A Look to the Cash Waqfs as Islamic Financial Institutions and Instruments
M Bulut, C Korkut
Critical Issues and Challenges in Islamic Economics and Finance Development …, 2017
32017
TÜBA Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak
M Şeker, A Özer, Z Tosun, C Korkut, M Doğrul
Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 2021
2*2021
The Future of Cryptocurrency After the Pandemic
M Doğrul, C Korkut
Reflections on the Pandemic in the Future of the World, 641-654, 2020
2*2020
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Kripto Paraların Finansal Sisteme Entegrasyonu
M Doğrul, C Korkut
Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği, 279-290, 2020
22020
İslam Ülkeleri Arasında Ticarette Yöntem Önerileri
E Karagöl, C Korkut
İktisadi, Sosyal ve Siyasal Boyutları ile İslam Ülkeleri Arasındaki …, 2018
22018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20