Takip et
Sedat AZAKLI
Sedat AZAKLI
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi
bandirma.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Resident perceptions of tourism in a resort town
P Korça
Leisure Sciences 20 (3), 193-212, 1998
2221998
Resident attitudes toward tourism impacts: The case of Kusadasi in Turkey
E Tatoglu, F Erdal, H Ozgur, S Azakli
International journal of hospitality & tourism administration 3 (3), 79-100, 2002
1242002
Belediye organları ve organlar arası ilişkiler: Başkan, meclis ve encümen
S Azaklı, H Özgür
Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform içinde, Ed. Hüseyin Özgür …, 2005
482005
Belediyelerin Hizmet Stratejileri Belirleme Sürecinde Analizci Yaklaşımın Önemi
S AZAKLI
Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, 413-436, 2002
352002
Osmanlı’da yangınlar ve itfaiye hizmetleri
H Özgür, S AZAKLI
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (1), 153-172, 2001
352001
Devlet-sivil toplum ve Türkiye
S Azaklı
Yeni Türkiye Dergisi 3 (18), 224-230, 1997
311997
İl özel idarelerinde yeniden yapılan (ama) ma çabaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar
S Azakli, TEK Hülya
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 23 (1), 233-246, 2016
252016
Belediyelerde stratejik planlama sürecinde paydaş analizinin önemi
S Azaklı
E-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi 11 (04 …, 2006
152006
Belediyelerin turizme yönelik ve turizmi etkileyen hizmetleri
S Azaklı, H Özgür
A. Yüksel ve M. Hançer (Editörler). Turizm ilkeler ve yönetim, 121-142, 2004
152004
Belediye hizmetlerinde bilinçli strateji geliştirme süreci ve sorunları (Ege bölgesi örneği)
S Azaklı
PQDT-Global, 1999
131999
Nazilli’de Yerel Temsil
S Azaklı, H Özgür
Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAĐE Yayını, Ankara, 109-130, 2002
112002
Devlet-Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler
S Azaklı
Türkiye Günlüğü 43, 52-57, 1996
101996
Hizmet Öncesi Mahalli İdareler Eğitimi Üzerine Düşünceler: Türkiye’deki Mahalli İdareler Önlisans Programları
H Özgür, S AZAKLI
Çağdaş Yerel Yönetimler 10 (3), 52-86, 2001
72001
Yerel yönetimlerin güncel sorunlarının çözümünde hizmet öncesi eğitim. K. Görmez ve M. Ökmen
S Azaklı, ÖÖ İçin
Yerel yönetimlerin güncel sorunları, 199-224, 2009
62009
Belediyelerde Başkan, Meclis ve Encümen İlişkileri ile Güç Dağılımı
S Azaklı, H Özgür
Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler içinde …, 2002
52002
Resident perception of the impacts of tourism in a Turkish resort town.[Online] Available: http://www. opf. slu. cz/vvr/akce/turecko/pdf
E Tatoglu, F Erdal, H Ozgur, S Azakli
Tatoglu. pdf (January 25, 2009), 2000
52000
Seçilmiş yerel temsilcilerin etkinliğini artırmada bir araç olarak hizmet içi eğitim
ML Şen, T Oktay, S Azaklı
Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 6), 26-27, 2011
32011
Yerel demokrasi ve belediyelerin demokratikleşme çabaları
S Azaklı
PQDT-Global, 1995
1995
YONETIM VE EKONOMI ARASTIRMALARI DERGISI
SCO GUVEN
BANDIRMA İİBF YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Y KURULU
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20