Yusuf Keskin
Yusuf Keskin
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: Tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması
Y Keskin
Marmara Üniversitesi, 2008
2232008
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA YENİ BİR PARADİGMA: ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM
Y Keski̇n, E YAMAN
532014
Tarih dersi öğretim programi ve ders kitaplarinda değerler eğitimi
Y Keski̇n
Turkish Studies (Elektronik) 10 (7), 659-674, 2015
332015
Türkiye’de II. Meşrutiyet’ten günümüze kadar uygulanmış olan sosyal bilgiler öğretim programlarının analizi ve karşılaştırılması
Y Keskin
Marmara Üniversitesi, 2002
332002
Sosyal bilgiler dersinde" duyarlılık" değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması: Nitel bir araştırma
Y Keskin, B Öğretici
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (25), 143-181, 2013
322013
Cumhuriyet Dönemi İlkokul (İlköğretim 1. Kademe) Sosyal Bilgiler ve Onun Kapsamına Giren Ders Programlarında Bir Değer Olarak" Barış" ın Yeri
SC Keskin, Y Keskin
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (17), 69-92, 2009
322009
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları
C Öztürk, H Deveci
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2011
252011
İLKÖĞRETİM OKULU 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE MATERYAL/TEKNOLOJİ KULLANIM DURUMU
C Öztürk, S Keskin, Y Keskin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 19 …, 2004
222004
İLKOKUL (İLKÖĞRETİM) SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARINDA MİLLİ BİLİNÇ VE BARIŞ DEĞERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ
Y KESKİN, SC KESKİN
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 173 (173), 51-86, 2013
212013
Türkiye’de ilkokul programlarında yer alan sosyal bilgiler içerikli derslere ait öğretim programlarının gelişimine tarihsel bir bakış
Y Keskin
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (2), 107-130, 2009
212009
DEĞER SINIFLAMASI ÜZERİNE AKSİYONEL BİR DENEME.
Y Keski̇n
Electronic Turkish Studies 11 (3), 2016
132016
Türkiye'de 1970'li yıllardan günümüze kadar yayınlanmış ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulu programlarında yer alan tarih dersi konularının dönemlere göre incelenmesi
Y Keskin
International Online Journal of Educational Sciences 4 (2), 2012
122012
CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAOKUL TARİH PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ: POLİTİK VE İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARIN PROGRAMLARA YANSIMASI
Y KESKİN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11 (40), 109-128, 2012
122012
Değerler eğitimi
Y Keskin
Pegem Atıf İndeksi, 311-331, 2016
112016
Milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel döneminde ortaokul-lise tarih programları ve ders kitaplarındaki dönüşüm
Y Keskin
Akademik Bakış Dergisi, 2012
102012
Examination of the Compatibility of the Questions Used by Social Studies Teachers in the Class with the Program Achievements According to the SOLO Taxonomy.
Y Keskin, SC Keskin, A Kirtel
Journal of Education and Training Studies 4 (4), 68-76, 2016
92016
US Influence On The Education System In Turkey: An Analysis Of Reports By American Education Specialists
Y Keskin
Journal of International Education Research (JIER) 10 (3), 229-236, 2014
92014
Sosyal bilgiler derslerinde değerler eğitiminin yeri ve önemi
Y Keskin
Eğitime Bakış Dergisi 6 (18), 68-72, 2010
92010
Amerika Birleşik Devletleri
Y Keskin, S Coşkun Keskin
İçinde, Cemil Öztürk, Handan deveci, E. Özlem Yiğit ve Hıdır Karaduman (Eds …, 2011
82011
Türkiye'de sosyal bilgiler ögretim programlarinda degerler egitimi: Tarihsel gelisim, 1998 ve 2004 programlarinin etkililiginin arastirilmasi
Y Keskin
Yayimlanmamis doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü …, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20