Mesut ÜNLÜ
Mesut ÜNLÜ
Ufuk Üniversitesi
Verified email at ufuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dijital Çağda E-Öğrenme Ortamlarının Kalitesini Artırmaya Yönelik Gerçekleştirilen Uluslararası Çalışmalar
M Ünlü
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Ufuk …, 2019
42019
Ortaokul Ders Programlarının; Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerilerinin Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
M Ünlü
42016
The impact of learning strategy based online activities on academic achievement and retention in science education
M Ünlü, S Karataş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016
42016
Design and Implementation of Dynamic Web Portal in Health Education
A Parlakkılıç, M Ünlü
Journal of Medical Education and Informatics 3 (2), 20-25, 2017
2017
Üniversitelerde Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Bölümlerinin Kurulması
M Ünlü, D Özerbaş
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Ufuk …, 2017
2017
The Impact of Learning Strategy Based Online Activities on Academic Achievement and Retention in Science Education Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen …
S Karataş, M Ünlü
2016
The Impact of Learning Strategy Based Online Activities on Academic Achievement and Retention in Science Education/Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen …
Ü Mesut, S KARATAŞ
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (1), 158-177, 2016
2016
Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme Stratejisi Tercihlerine ve Bilişsel Yüklenmelerine Etkisi
M Ünlü, S Karataş
2016
Web-based design of a distance education course
Y Başkaya, A Döngel, M Ünlü, K Ağca, MP Uysal, Z Kaya
4. International Educational Technologies Conference, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9