Ali Murat Yel
Ali Murat Yel
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Materializing Religion: Expression, Performance and Ritual
E Arweck, WJF Keenan
Ashgate Publishing, Ltd., 2006
632006
Cities and development
S Fox, T Goodfellow
Routledge, 2016
412016
Mahalle
AM Yel, MS Küçükaşçı
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 27, 323-326, 2003
262003
Bourdieu ve din alanı: Sermaye, iktidar, modernlik
AM Yel
Editörler: G. Çeğin, E. Göker, A. Arlı, Ü. Tatlıcan, Ocak ve Zanaat …, 2007
232007
Modern Societies and the Science of Religions: Studies in Honour of Lammert Leertouwer
L Leertouwer, G a Wiegers, JG Platvoet
Brill, 2002
182002
After Gezi: Moving towards post-hegemonic imagination in Turkey
AM Yel, A Nas
Insight Turkey 15 (4), 177, 2013
162013
Insight Islamophobia: Governing the public visibility of Islamic lifestyle in Turkey
AM Yel, A Nas
European Journal of Cultural Studies 17 (5), 567-584, 2014
152014
İslam’da Büyük ve Küçük Gelenekler Ya da İslam Din Antropolojisinde Yüksek Kültür ve Halk Kültürü
AM Yel
Çev. Ali Coşkun. Bilgi ve Hikmet 10, 40-62, 1995
151995
İslam’da Büyük ve Küçük Gelenekler Ya da İslam Din Antropolojisinde Yüksek Kültür ve Halk Kültürü
AM Yel
Çev. Ali Coşkun. Bilgi ve Hikmet 10, 40-62, 1995
151995
Hurafe
AM Yel
TDV İslam Ansiklopedisi, 381-382, 1998
141998
Sivil Toplum ve Demokrasi‖
AM Yel
Sivil Toplum Kavramı TartıĢmaları,(Yay. Haz. Murat ġentürk ve Aynur Erdoğan …, 2008
82008
A healthy and democratic civil-military relationship in Turkey: Accountability of the both entities
AM Yel
European Journal of Economic and Political Studies 2 (1), 79-87, 2009
72009
Popüler kültür ve ülkemizdeki empoze kültür
AM Yel
Köprü Dergisi 67, 1999
71999
Geleneğin bozulması: Kurtuluş teolojisi ve Cizvitler
AM Yel
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 33-55, 1998
71998
An Anthropological Interpretation of a Christian Pilgrimage: Promessa de Joelhos as an Expression of Religious Emotion at Fátima.
AM Yel
Journal of Economic & Social Research 1 (1), 1999
61999
Medya ve sinemada temsil edilme biçimleriyle İslam karşıtlığı
AM YEL
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (1), 5-16, 2018
52018
Appropriation of sacredness at Fátima in Portugal
AM Yel
Materializing Religion: Expression, Performance and Ritual, 221-35, 2006
52006
Avrupa Birliğinin kültürel entegrasyonu
AM Yel
Köprü Dergisi, 2004
42004
Türk İslamı
AM Yel
İslâmiyât 5, 163-170, 0
4
The Dialogue of Two Institutions: The Vatican and the PRA
AM Yel
The Muslim World 98 (2‐3), 335-344, 2008
32008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20