Follow
Mehmet Doğan
Mehmet Doğan
Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Verified email at kku.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı Timar Sistemi’nde Tevcih Prosedürü
M Doğan
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1), 1-11, 2011
172011
Ankara Sancağı’nda Timar Sisteminin Dönüşümü
M Doğan
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2006
102006
Osmanlı Dönemi Rumeli Para Vakıfları
M Bulut, H Çınar, R Ademi, M DOĞAN, A Demir, A Kudat, M Çam, ...
62019
Osmanlı Timar Sistemi'nde Muasırlarının Gözünden Değişme ve Çözülme
M DOĞAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 149-173, 0
3
Nüfus Hareketleri ve Sosyal Değişme
M DOĞAN
Journal of Social Policy Conferences, 2010
22010
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDEKİ VAKFİYELERE GÖRE DRAMA’DAKİ PARA VAKIFLARI
M Doğan
12017
18. yüzyıl Osmanlı askeri ıslahatları: 1703-1789
M Doğan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
11999
Yunanistan Coğrafyasında Osmanlı Dönemi Para Vakıflarının Kurulduğu Yerler Hakkında Bazı Tespitler
M DOĞAN
Osmanlı Tarihi Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, 289-314, 2020
2020
OSMANLI TİMAR SİSTEMİ’NDE MUASIRLARININ GÖZÜNDEN DEĞİŞME VE ÇÖZÜLME.
M DOĞAN
Journal of the Institute of Social Sciences Cankiri Karatekin University …, 2019
2019
THE CASH WAQFS IN DRAMA ACCORDING TO WAQFIYAHS IN THE ARCHIVE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF FOUNDATIONS
M Doğan
Adam Academy Journal of Social Sciences 7 (2), 273-287, 2017
2017
DETERMINING THE SATISFACTION LEVELS OF PATIENTS USING THE 112 EMERGENCY HEALTH SERVICES: SAMPLE OF KONYA
M ÖZATA, Ç BEBE, M DOĞAN, H KÜÇÜKKENDİRCİ
MESSAGE HOST, 485, 2015
2015
Editörün Notu
M DOĞAN
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 2015
2015
75 Yıllık Bir Yayın Hikayesi: Vakıflar Dergisi
M DOĞAN, A Demir
Vakıflar Dergisi, 101-110, 2013
2013
I. Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu'nun Ardından
M Doğan
Yusuf BEYAZIT, 183, 2010
2010
ANKARA SANCAĞI’NDA TİMAR SAHİPLERİ: KASABA NAHİYESİ ÖRNEĞİ
M DOĞAN
DİRİLİŞ NESLİ’NİN ÇIKIŞ YOLU
M DOĞAN
İÇİNDEKİLER/CONTENTS
M Doğan, F ŞAHİN, M DOĞAN
CUMHURIYET DÖNEMI TÜRKİYESİNDE KIMYA ALANIN-DA GELIŞMELER
M Doğan
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 62. YILINDA CUMHURIYET TÜRKİYESİNDE BILIMSEL GELIŞMELER …, 0
IV. Murad Zamanında Timar Sisteminde Reform ve İhya Çabaları
M DOĞAN
Mavi Atlas 9 (1), 198-214, 0
MEHMET DOĞAN
VGMAV GÖRE, PV DRAMA’DAKİ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20