Follow
Bahşende Taşdemir
Bahşende Taşdemir
Kayseri Üniversitesi
Verified email at kayseri.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇIKLAMALARI KAPSAMINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA
A Özkan, ŞG Tanç, B Taşdemir
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 20 (3), 560-577, 2018
322018
Sürdürülebilirlik raporları kapsamında kurumsal sosyal sorumluluğun finansal performans üzerine etkisi: BİST sürdürülebilirlik endeksinde bir araştırma
B Mucuk, Ş Güngör Tanç
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2017
242017
Kurumsal sürdürülebilirlik performans değerlendirmesi: Bist sürdürülebilirlik endeksinde bir araştırma
S Aksoylu, B Taşdemir
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 …, 2020
222020
Bist Tekstil Endeksi'nde Yer Alan İşletmelerin Finansal Risklerinin ve Performanslarının Altman Z-Skor ve VIKOR Yöntemleriyle Analizi
S Aksoylu, F Altınışık, B Taşdemir
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 93-112, 2024
2024
Kıymetli bir maden olarak altın ve altın bankacılığı; banka tekdüzen hesap planı çerçevesinde altına dayalı bankacılık işlemlerine ilişkin muhasebe uygulamaları
A Terzi, B Taşdemir
Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi 1 (1), 28-41, 2021
2021
KIYMETLİ BİR MADEN OLARAK ALTIN VE ALTIN BANKACILIĞI; BANKA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE ALTINA DAYALI BANKACILIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI
A Terzi, B Taşdemir
İstanbul Arel Üniversitesi Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi 1 (1), 2021
2021
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA
S AKSOYLU, B TAŞDEMİR
Omer Halisdemir Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (1), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7