Ayla Z. Öncer
Ayla Z. Öncer
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Değer Hedefli İşletmecilik
SŞ Can, AZÖ Özdemir
M. Ü Nihat Sayar Vakfı Yayınları 1, 2004
52*2004
Investigation of the effects of transactional and transformational leadership on entrepreneurial orientation
AZ Öncer
International Journal of Business and Social Research 3 (4), 153-166, 2013
372013
The impact of ethical climate on relationship between corporate reputation and organizational identification
AZ Öncer, ML Yıldız
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 714-723, 2012
372012
İşletmelerde bireysel, örgütsel, yönetsel farklılık kaynakları ve farklılaşma stratejileri: Unilever Unity Projesi kapsamında bir araştırma
AZ Öncer
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 2004
232004
Narcissism as a moderator of the relationship between organizational trust and organizational citizenship behaviour
ML Yildiz, AZ Öncer
International Journal of Business and Social Science 3 (21), 2012
192012
İşletmelerin Büyüme Stratejisini Belirlemede Doğrusal Programlama Yaklaşımı
AZ Öncer
Marmara Üniversitesi İİB Dergisi 33, 2012
132012
An overview of organizational cynicism and a cure suggestion: Teamwork
AZ Öncer
2009 EABR & TLC Conference Proceedings, Prague, Czech Republic, 2009
132009
Creating Business Value and Competitive Advantage with Social Entrepreneurship
NO Iyigun
IGI Global, 2018
92018
Strategy development process in higher education: the case of marmara university
R Bakoğlu, AZ Öncer, ML Yıldız, AN Güllüoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 36-45, 2016
62016
The Relationship between Individualism-Collectivism and Organizations' Espoused Values
AZ Öncer
The Business & Management Review 3 (3), 105, 2013
42013
REDESIGNING VALUE CHAIN FOR HIGHER EDUCATION AND A PROPOSAL FOR ANALYSIS PROCESS
AZ Öncer
4*
Değer zinciri analizi
AZ Öncer, ML Yıldız, R Bakoğlu, T Yoldemir, İD Ilgın, CS Sütçü
12016
Kriz Yönetimi ve Bir Model Önerisi
AZ Öncer
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
12000
Performance Measurement in Social Enterprises: Social Impact Analysis
AZ Öncer
Creating Business Value and Competitive Advantage With Social …, 2019
2019
Paydaş Analizi
ML Yıldız, R Bakoğlu, AZ Öncer, B Çalış
2016
İşletmelerde rekabet-büyüme stratejileri ve bir model önerisi: doğrusal programlama yöntemi
AZ Öncer
Marmara Üniversitesi, 2006
2006
Avrupa birliğine giriş sürecinde yaşanan kriz ve bir kriz yönetimi modeli
AZ Öncer
Öneri Dergisi 4 (16), 233-240, 2001
2001
İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri: Türkiye’den Bir İnceleme
D Karaköy, M Yıldız, A Öncer
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18