Follow
Murat Şahin
Murat Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Sinemasında Kıbrıs Temalı Filmlerde Ötekinin Temsilindeki Dönüşüm
M Şahin
62015
The Water Myth in Cinema: From the Fountain of Youth to the Flood – the Hero’s Journey in Films
M Şahin
Galactica Media: Journal of Media Studies 5 (2), 83-101, 2023
12023
Zenon ve Bergson Felsefesinden Hareketle Film Üzerine Düşünmek
M ŞAHİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 11 (1), 149-173, 2021
12021
An Examination of Academic Studies Covering Israel Palestine Conflict Over its Reflections Through Media
M Şahin
Online Journal of Communication and Media Technologies 7 (1), 1 - 14, 2017
12017
A Study on MUBI’s Economic and Symbolic Capital as a New Cinephile Space in the Digital Age - Dijital Çağda Yeni Sinefil Alanı Olarak MUBI’nin Ekonomik ve Sembolik Sermayesi …
M Şahin
Erciyes İletişim Dergisi 11 (1), 385-403, 2024
2024
Âb-ı Hayattan Tufana Türk Kültüründe Su Miti ve Bu Mitin Filmlerdeki Yansımaları
M Şahin
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1684-1698, 2023
2023
“Dijital Platformlar Sinemayı Öldürüyor Mu?” Ekşi Sözlük Kullanıcı Yorumları Üzerine Bir Araştırma
M Şahin
11th International ‘Communication In New World’ Congress, 209-213, 2023
2023
Squid Game Dizisinde Neoliberal Öznenin Temsili
M Şahin
İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar, 51-75, 2023
2023
Kolektivizmden Bireyselliğe: Son Dönem Türk Sinemasında Muhafazakâr Birey
M Şahin
Yeni Türk Sinemasında Ötekiler, 273-295, 2023
2023
Türk Sinemasında Popüler Tarihi Filmlerde Milli Kimliğin Yeniden İnşası
M Şahin, EG Uğurlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 12 (1), 64-95, 2022
2022
Seni Buldum Ya Filminde Atraksiyon(lar) Sinemasının İzleri: Dans ve Müzikal Sahnelerin Analizi
M Şahin
Bir Meçhul Aleme Giderken Sinema Farklı Okumalarla Bir Film Seni Buldum Ya, 2022
2022
Abbas Kiarostami Filmlerinde Gerçekçilik: Yakın Çekim (Nema-ye Nazdik–1990) Filminin Nokta Metaforuyla Yeni Bir Okuması
M Şahin
Selçuk İletişim 14 (3), 1341-1370, 2021
2021
Türk Sinemasında Seküler ve Muhafazakâr Sınıf Habitusu: Yeni Türk Sinemasında Yeni Orta Sınıfların Temsili
M Şahin
2021
Aki Kaurismaki Filmlerinde Metinlerarasılık
M Şahin
4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS, 34 - 42, 2021
2021
Yeni Türk Sinemasında Yeni Orta Sınıfların Temsili
M Şahin
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, 2020
2020
Hayatboyu Filmindeki Ev Olgusunun Gaston Bachelard ve Pascal Bonitzer'in Kavramları Üzerinden Bir Analizi
M Şahin
Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi, 2019
2019
Newspaper coverage of the Gezi uprising in Turkey
A Şimşek, T Kızılhan, M Şahin, NS Sever
Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies 3 (1), 192 - 204, 2017
2017
Newspaper coverage of the Gezi uprising in Turkey
A Şimşek, T Kızılhan, M Şahin, NS Sever
the Third Asia Pacific Conference on Advanced Research, 2016
2016
2000 Sonrası Türk Sinemasında Tarihi Filmlerde Milli Kimliğin Yeniden İnşası
M Şahin
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, 2014
2014
2000'li Yıllar Türk Sinemasında Tarihi Kostüme Avantür Filmlerde Nostalji ve Muhafazakarlık
M Şahin
II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20