Takip et
Can Esmen
Can Esmen
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'deki tarih yazımında ideolojik tarih pratikleri ve eski Türk tarihçiliği
CT Esmen, N Mehdiyev
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
42020
Türk tarihinin yazımına ilişkin bazı sorun tespitleri ve “zihniyet temelli tarih” modeli önerisi
A ŞİMŞEK, CT ESMEN
Journal of Turkology 31 (1), 375-399, 2021
32021
Tek Parti Dönemi Tarihçiliğinde Avrupa Hunları
CT Esmen
Berikan Yayınevi, 2016
22016
Cumhuriyet Döneminde Eski Türk Tarihçiliği
CT Esmen
Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi 4 (1), 113-141, 2022
12022
Eleştirilere Cevap ve Tartışmaya Katkı
A Şimşek, CT Esmen
Mülkiye Dergisi 46 (2), 603-611, 2022
2022
Attila'yı İnşa Etmek: Türk Tarihçiliğinde Attila İmajı ve Karşıtlık Kurma Yöntemi
CT Esmen
https://www.ttk.gov.tr/xviii-turk-tarih-kongresi-cilt-vii/, 2022
2022
Dünyada Tarihçiliğin Gündemi
CT ESMEN
Tarih Kritik Dergisi 7 (4), 410-416, 2021
2021
Eski Türk Tarihçiliğinin Avrupa'da Doğuşu
CT ESMEN
Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 6 (1), 65-93, 2021
2021
Tarih Manifestosu
CT Esmen
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 7 (14), 252-256, 2017
2017
Bir Teorinin ilk Adimi: Tarihyaziminda Tepkitarih Uzerine Bir Deneme
CT Esmen
Felsefi ve Siyasi İlmler 2 (41), 87-91, 2017
2017
Türk Tarihçiliğinde Türklerin Göçebeliği Problemi
CT Esmen
GÖÇVE KÜLTÜR SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI II CİLT 2, 239-252, 2016
2016
Tarihi Bilgilerin Pratik (Faydacı) Kulanımı
CT Esmen
Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, 279-290, 2016
2016
1928-1950 yılları arası Türkiye’de Avrupa Hun Tarihi yazımı
CT Esmen
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13