Follow
Elif Sezer Başaran
Elif Sezer Başaran
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeleri ve Değişkenleri Yorumlama Sürecinde Yaptıkları Hatalar
P Yıldız, ŞK Çiftçi, Ş Şengil Akar, E Sezer
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları …, 2015
142015
Matematik öğretimi dersi kapsamında kullanılan yazma etkinliklerinin sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusuna ilişkin pedagojik alan bilgilerine etkisinin incelenmesi
E Sezer
Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2012
112012
PISA 2012 Türkiye örnekleminde okul özelliklerinin matematik okuryazarlığına etkisi
Y YILDIRIM, MG Şahin, E Sezer
İlköğretim Online 16 (3), 1092-1100, 2017
102017
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki niteliklerinin 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2011 matematik başarısına etkisinin incelenmesi
E Sezer
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
22016
The impact of school properties to mathematics literacy in the PISA 2012 Turkey sample
Y Yıldırım, MG Şahin, E Sezer
Elementary Education Online 16 (3), 1092-1092, 2020
12020
İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programlarında alan eğitimi derslerinin özel alan yeterliklerini kazandırması yönünden değerlendirilmesi
E Sezer
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
12020
Lisans programındaki matematik öğretimi derslerinin özel alan yeterliklerini kazandırması yönünden değerlendirilmesi
E Sezer, M Altun
e-Kafkas Journal of Educational Research 9 (1), 109-147, 2022
2022
Role of Teacher Quality and Working Conditions in TIMSS 2019 Mathematics Achievement
E SEZER, M ÇAKAN
Journal of Theoretical Educational Science 15 (2), 395-419, 2022
2022
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeleri ve Değişkenleri Yorumlama Sürecinde Yaptıkları Hatalar
P YILDIZ, ŞK ÇİFTÇİ, Ş ŞENGİL-AKAR, E SEZER
Hacettepe Journal of Educational Research 1 (1), 2015
2015
MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİ KAPSAMINDA KULLANILAN YAZMA ETKİNLİKLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESİRLER KONUSUNA İLİŞKİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
E Sezer
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
2012
Investigating the Potential of Undergraduate Mathematics Education Courses for Supporting Special Field Competencies
E Sezer, M Altun
Sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusuna ilişkin alan öğretimi bilgisinin incelenmesi
E SEZER, İ YETKİN ÖZDEMİR
Pisa 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi
M ŞAHİN, Y YILDIRIM, E SEZER
PISA 2012 Türkiye Örnekleminde Okul Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi The Impact of School Properties to Mathematics Literacy in the PISA 2012 Turkey Sample
Y Yıldırım, MG Şahin, E Sezer
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14