Follow
Halil Semih Kimzan
Halil Semih Kimzan
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance: A study of the banking sector in Turkey
C Uzkurt, R Kumar, HS Kimzan, G Eminoğlu
European Journal of innovation management, 2013
3272013
The impact of environmental uncertainty dimensions on organisational innovativeness: An empirical study on SMEs
C Uzkurt, R Kumar, HS Kimzan, H Sert
Promoting Innovation in New Ventures and Small-and Medium-Sized Enterprises …, 2018
792018
Kompulsif satın alma eğilimi ve alışveriş sonrası pişmanlık ilişkisinde kontrolsüz kredi kartı kullanımının rolü: avm müşterileri üzerine bir araştırma
MG Korur, HS Kimzan
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 8 (1), 43-71, 2016
732016
The effect of visual product aesthetics on consumers’ price sensitivity
Y Mumcu, HS Kimzan
Procedia Economics and Finance 26, 528-534, 2015
672015
Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Değişim mi, İlişki mi?
BZ Erdoğan, MA Tiltay, HS Kimzan
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 1-28, 2011
522011
Marka deneyimi ve tekrar satın alma niyeti arasındaki ilişkide müşteri tatmininin rolü
K Gülsüm, HS Kimzan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (4), 73-90, 2015
502015
The role of fair trade trust on the relationship of fair trade knowledge, fair trade adhesion, and willingness to pay fair trade premium: the case of Turkey
S Kapusuz, H KİMZAN
Turkish Journal of Business Ethics 9 (1), 2016
12*2016
PROMOSYONEL FİYAT SUNUMLARININ TÜKETİCİLERİN ÜRÜN TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
C UZKURT, HS KİMZAN
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 4 (8), 71-82, 2011
82011
A case study of the mediating role of innovation on the relationship between environmental uncertainty, market orientation, and firm performance
C Uzkurt, HS Kimzan, C Yılmaz
International Journal of Innovation and Technology Management 13 (06), 1750003, 2016
62016
Tüketicilerin içsel referans fiyat tercihlerinin farklı ürünler bakımından deneysel tasarım yoluyla incelenmesi
HS Kimzan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2 …, 2012
52012
Tüketicilerin satın alma kararında içsel referans fiyat seçimini etkileyen faktörler
HS Kimzan
PQDT-Global, 2015
32015
Tüketiciliğin gelişen gücü: Siyasal tüketicilik
HSKVF KAYA, HS KİMZAN, K Feyza
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1), 277-296, 2010
22010
Online Social Network Users’ View of Political Consumerism: A Case of Facebook
F Kaya, H Kimzan
Anadolu University, Eskisehir, Turkey, 2019
12019
Satış Elemanının Örgütsel Bağlılığının Müşteri Odaklılığı Üzerine Etkisi: Seyahat Acenteciliği Sektöründe Bir Araştırma
Y Tekin, HS Kimzan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (3), 841-856, 2020
2020
KÜRESEL VE YEREL BAĞLAMDA SİYASET, TİCARET VE MUHASEBE
M DEMİR, ÖGA ÇİÇEK, F KIRKBİR, HS KİMZAN, ÖÜM CANÇELİK, ...
2020
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİN TÜKETİCİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ALIŞVERİŞ MERKEZİ ZİYARETÇİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
HS KİMZAN, Ö Selin
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (4), 693-717, 2016
2016
The Examination of Consumers' Internal Reference Price Choice by Experimental Design for Different Products
H KİMZAN
2012
The Role of Perceived Risk in the Relationship between Consumer Trust and Mobile Banking Usage Intention
H Erdoğan, H Kimzan
The Role of Environmental Knowledge and Recycling Incentives in Formation of Recycling Attitudes
S Ögel, HS Kimzan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19