Takip et
Alper KARADAĞ
Alper KARADAĞ
alparslan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uzun dönem futbol antrenmanlarının futbolcuların baskın ve baskın olmayan ayaklarının görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarına etkileri
A Karadağ, M Kutlu
Fırat Tıp Dergisi 11 (1), 26-29, 2006
35*2006
Aerobik Egzersiz Programının Kardiyak Rehabilitasyon ve Koroner Risk Faktörlerine Etkisi
A Karadağ, İ Cicioğlu, M Balin, M Yavuzkır
FÜ Sağ. Bil. Derg 21 (5), 203-210, 2007
27*2007
Futbolcularda Baskin Olan ve Olmayan Bacaklarin Kuvvet, Güç, Sürat ve Esnekliğinin Yeni Geliştirilmiş Metodlarla Belirlenmesi
M KUTLU, A KARADAĞ
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (2), 33-42, 2003
202003
Otizmli Hastaların Rehabilite Sürecinde Spor Terapilerinin Önemi
A Atalay, A Karadağ
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13, 224-226, 2011
192011
GENÇ FUTBOLCULARIN TERCİH EDİLEN VE EDİLMEYEN BACAKLARININ TEKNİK BECERİ DÜZEYLERİNİN MEVKİLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
E GÜR, M KUTLU, A KARADAĞ
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 5 (3), 9-13, 2007
7*2007
The Importance of Sports Therapies in the Rehabilitation Process of Autistic Patients
A Atalay, A Karadağ
Selçuk University, Physical Education and Sports Magazine, Addition 13, 2011
62011
Aerobik Egzersiz Programının Koroner Kalp Hastalarının Kardiyak Fonksiyonları Üzerine Etkisi
İ Cicioğlu, A Karadağ, M Balin, M Yavuzkır
FÜ Sağ Bil Derg 21 (3), 117-124, 2007
62007
Bazı Demografik Özelliklerin Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
A Karadağ, T Karadağ, Fatma, A Atalay, A Yücel, Serdar
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi 2 (4), 88-103, 2013
52013
Genç yetişkinlerde sözlü ve uygulamalı bacak tercihinin incelenmesi
A Karadağ, M Karadağ, E Gür, TF Karadağ
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 24 (3), 185-191, 2010
52010
Spor Lisesi Öğrencilerinin Yeni Tip Koronavirüse (Covid 19) Yakalanma Kaygılarının İncelenmesi (Doğu Anadolu Bölgesi Örneği)
H Koç, A Karadağ
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (1), 24-35, 2022
22022
Comparison Of Some Biochemical Variables During Kickboxing Competitions
M Karadağ, NÖ Alayunt, K Kargün, Y Savucu, E Gür, A Karadağ, O Kızar
European Journal of Physical Education and Sport Science 6 (11), 2021
22021
Evaluation of respiratory and echocardiography parameters in young female handball players
Y SAVUCU, C Arslan, A Gacar, A KARADAĞ, YS Bicer, E GÜR
African Journal of Microbiology Research 6 (16), 3744-3748, 2012
22012
Farklı Sosyo-Ekonomik Statüye Sahip 8-10 Yaş Arası Çocukların Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerinin İncelenmesi
A Karadağ
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (6), 67-75, 0
2
The Relation between Performance Values with Different Characteristics and Hematological Results of Professional Soccer Players
A Karadağ
Life Sci J 10 (5s), 362-368, 2013
12013
The acute effect of repetitive sprint training on some biochemical parameters in futsal players.
MZ Kahraman, A Karadağ, ÖF Bilici, S Okut
2023
Futsal Oyuncularında Tekrarlı Sprint Antrenmanının Bazı Biyokimyasal Parametrelere Akut Etkisi
MZ Kahraman, A Karadağ, ÖF Bilici, S Okut
Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi 5 (1), 11-22, 2023
2023
Investigation of the anxiety of Sports High School Students about contracting a New Type of Coronavirus (COVID 19)(Eastern Anatolia Region example).
H Koç, A Karadağ
2022
Profesyonel futbolcularda tercih edilen ve edilmeyen bacakların fiziksel performanslarının ve antropometrik özelliklerin analizi/The Analysis of physical performance and …
A KARADAĞ
2002
Sıçramaya Dönük Antrenmanın Genç Basketbolcuların Anaerobik Güçlerine Etkisi
M Kutlu, Y Savucu, A Kamanlı, A Karadağ
III. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 2001
2001
The Effect of Aerobic Exercise Program on Cardiac Functions of Patients With Coronary Heart Disease
İ CİCİOĞLU, A KARADAĞ, M BALİN, M YAVUZKIR
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20