Takip et
Zafer Ölmez
Zafer Ölmez
artvin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tohum Teknolojisi ve Fidanlık Tekniği
Z Yahyaoğlu, Z Ölmez
Kafkas Üniversitesi, Yayın No 1, 2005
502005
Artvin yöresinin iklim, toprak yapısı, orman alanları, ağaç serveti ve ormancılık çalışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirme
T Yüksek, Z Ölmez
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2002
50*2002
Tohum teknolojisi ve fidanlık tekniği ders notu
Z Yahyaoğlu, Z Ölmez
KTÜ Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi, 1993
261993
Comparison of antioxidant properties of wild blueberries (Vaccinium arctostaphylos L. and Vaccinium myrtillus L.) with cultivated blueberry varieties (Vaccinium corymbosum L …
Ö Saral, Z Ölmez
Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknolojik Dergisi, 2015
232015
Germination of Anatolian black pine (Pinus nigra subsp. pallasiana) seeds from the lakes region of Turkey: geographic variation and effect of storage
F Temel, S GÜLCÜ, Z ÖLMEZ, A GÖKTÜRK
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39 (1), 267-274, 2011
202011
Ağaçlandırma tekniği
Z Yahyaoğlu, Z Ölmez
Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi, Yayın, 2006
152006
Artvin-Çoruh havzasında doğal olarak yetişen bazı çalı ve ağaçcık türlerinin fidan üretim tekniğinin araştırılması
Z Yahyaoğlu, Z Ölmez, Ö Eminağaoğlu, F Temel, A Göktürk
Tübitak, 2006
122006
Artvin yöresi orman yol şevlerinde doğal olarak bulunan kapari (Capparis ovata Desf.)'nin gelişiminde etkili olan faktörler
HH ACAR, ALİÖ ÜÇLER, Z ÖLMEZ
Ekoloji Çevre Dergisi 11 (43), 1-4, 2002
122002
BAZI ÖNİŞLEMLERİN İĞDE (Elaeagnus angustifolia L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
A GÖKTÜRK, Z ÖLMEZ, F TEMEL, Z YAHYAOĞLU
Turkish Journal of Forestry 8 (2), 32-41, 2009
112009
Ağaçlandırma Tekniği Ders Notu
Z Yahyaoğlu, Z Ölmez
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1992
111992
Soğuk katlama ve sülfürik asit önişlemlerinin Alıç (Crataegus spp.) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkileri
Z YAHYAOĞLU, Z ÖLMEZ, A GÖKTÜRK, F TEMEL
Uluslararası Bartın Orman Fakültesi Dergisi; Yıl: 2006 Cilt: 8 Sayı: 10, 2006
102006
Determining total phenolic content and antioxidant activity in fruits and flowers of naturally grown Arbutus andrachne L. in Artvin
Ö Saral, F Erşen Bak, Z Ölmez
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017
92017
The effects of sowing time and depth on germination and seedling percentage of the Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.)
S Gülcü, HC Gültekin, Z Ölmez
African Journal of Biotechnology 9 (15), 2267-2275, 2010
92010
Capparis ovata desf.(kapari) nın fidanlık tekniği ve Artvin yöresinde plantasyon denemeleri
Z Ölmez
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
92001
Artvin yöresindeki erozyon kontrol sahalarında kaparinin (Capparis ovata Desf.) kullanımının irdelenmesi
F Yüksek, T Yüksek, Z Ölmez
Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, 566-570, 2007
72007
Ormancılık Çalışmalarıyla İlgili Genel Bir Değerlendirme
T Yüksek, Z Ölmez, TY Artvin Yöresinin İklim, AS Orman Alanları
Artvin Orman Fakültesi Dergisi 4, 50-62, 2002
72002
Orta ve Doğu Karadeniz’deki Aluviyal ve Koluviyal Topraklar ile Taşkın Yataklarından Kızılağaç Plantasyonuna Uygun Potansiyel Alanlar (Poster)
S AYAN, F ULU, V GERÇEK, Z ÖLMEZ
62013
KIZILÇAMDA (Pinus brutia Ten.) FİDAN TİPLERİNİN MORFOLOJİK KARAKTERLERE ETKİSİ
HB Özel, C Yücedağ, N Bilir, Z Ölmez, V Aydınhan
Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences 1 (1 …, 2018
52018
Potential erosion areas in Artvin region with a general overview of afforestation and erosion control efforts
A Göktürk, Z Ölmez, F Temel, Ö Öncül
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 5 (1), 61-70, 2011
52011
Artvin’de yaban mersini (Vaccinium sp., Likapa) yetiştiriciliği eğitimi konulu AB projesinin tanıtımı ve projenin yürütülmesinde karşılaşılan güçlükler ve sorunlar (in Turkish). II
C Gümüş, Z Ölmez, G Hangişi Ölmez, Ç Kalender
Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21, 2009
52009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20