Follow
Burak Pirdal
Burak Pirdal
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A comparative analysis of sovereign credit rating methods and credit default swaps
B PİRDAL
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (4 …, 2017
52017
A Comparative Analysis of Fiscal Rules And Independent Fiscal Agencies
B Pirdal
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 …, 2017
52017
The Link Between Taxation And Fiscal Governance
B PİRDAL
Maliye Araştırmaları Dergisi 4 (2), 2018
12018
Main classifications of contingent liabilities
B Pirdal
Current Debates in Public Finance Public Administration & Environmental …, 2018
12018
Orta Gelir Tuzağı ve Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu Arasındaki İlişki: Yükselen G20 Ülkeleri Örneği
T MOĞOL, B PİRDAL
Sosyoekonomi 32 (59), 223-248, 2024
2024
EKONOMİ POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDEN VERGİLEMENİN ÖNEMİ: OPEC ÜYESİ ORTADOĞU ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
İ Bilgiç, B PİRDAL
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2), 15-38, 2021
2021
Vergileme ve Mali Yönetişim Arasındaki Bağlantı
B PİRDAL
Maliye Araştırmaları Dergisi 4 (2), 77-87, 2018
2018
Mali kurallar ve bağımsız mali konseylerin karşılaştırmalı bir analizi
B Pirdal
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017
2017
MALİ KURALLAR VE BAĞIMSIZ MALİ KONSEYLERİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ1
B Pirdal
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9