Takip et
Veysel İNAL
Veysel İNAL
SAÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ MALİYE
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The relationship between tax revenue, government expenditure, and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches
T Gurdal, M Aydin, V Inal
Economic Change and Restructuring 54, 305-337, 2021
1072021
The nexus between renewable energy, CO2 emissions, and economic growth: Empirical evidence from African oil-producing countries
V İnal, HM Addi, EE Çakmak, M Torusdağ, M Çalışkan
Energy Reports, 1634-1643, 2022
822022
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği
S İNANÇLI, N ALTINTAŞ, İ Veysel
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (4 …, 2017
362017
Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi
A Öncel, M Kırca, V İnal
Maliye Dergisi, 398-420, 2017
292017
Economic policy uncertainty and stock prices in BRIC countries: evidence from asymmetric frequency domain causality approach
M Aydin, UK Pata, V Inal
Applied Economic Analysis 30 (89), 114-129, 2021
212021
Türkiyede Reel Döviz Kuru-Turizm Gelirleri İlişkisi: 2003-2015 Dönemi İçin Ampirik Bir Uygulama
A ÖNCEL, AGV İNAL, AGM TORUSDAĞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 125-142, 2016
212016
Altın fiyatlarını etkilemesi beklenen faktörler üzerine bir inceleme
V İnal, M Aydın
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2016
172016
TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2000-2015 DÖNEMİ İÇİN ARDL MODELİ İLE AMPRİK BİR ANALİZ
A Öncel, İ Veysel
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 786-799, 2016
132016
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ticari Açıklık, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme: Bir Panel Nedensellik Analizi
MZ Ak, V İnal
Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 1-16, 2019
122019
TÜRKİYE’DE ALTERNATİF ENERJİ ÜRETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ İLE ANALİZİ
S İNANÇLI, İ Veysel
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (4 …, 2018
122018
AR‐GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE NEDENSELLİK ANALİZİ
İ Veysel, N ALTINTAŞ, M ÇALIŞKAN
Sakarya İktisat Dergisi 5 (1), 34-47, 2016
102016
Hava Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi
E GÜL, V İNAL
Sakarya İktisat Dergisi/ The Sakarya Journal of Economıcs 6 (2), 70-82, 2017
72017
Türkiye'de Mali Sürdürülebilirlik
V İNAL
62020
Türkiye'de Terör ve Doğrudan Yabancı Yatırım:Saklı Eşbütünleşme ve Asimetrik Nedensellik İlişkisi
MZ Ak, V İnal
Bilgi Dergisi, 27-43, 2017
62017
Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Fourier Birim Kök Testi
T GÜRDAL, M KIRCA, V İNAL, T DEĞİRMENCİ
Business and Organization Research, 717-725, 2018
52018
Relationship between electricity consumption and economic growth: Time-varying panel causality analysis for OECD countries
A Oncel, M Kirca, V Inal
Maliye Dergisi, 398-420, 2017
42017
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye’nin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: 1980-2015 Dönemi
S İnançlı, AGV İNAL
TEBLİĞLER KİTABI, 196, 2017
42017
Determinants of Food Prices in Türkiye: Fourier Engle-Granger Cointegration Test
İ Veysel, Ş CANBAY, M Kirca
Journal of Economic Policy Researches 10 (1), 133-156, 2023
3*2023
The effects of military expenditures on labor productivity, innovation and economic growth for the most militarized countries: panel data analysis
V İnal, T Gürdal, T Değirmenci, M Aydın
Kybernetes, 2023
32023
Çevre Koruma Harcamalarının Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Analizi
T Değirmenci, İ Veysel
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 232-250, 2019
32019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20