Follow
Durmuş Gökkaya
Durmuş Gökkaya
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ŞEHİR HASTANESİNDE HASTA MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
D Gökkaya, D İzgüden, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 9 (20), 136-148, 2018
522018
TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BAĞLAMINDA ŞEHİR HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
D Gökkaya, R Erdem
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 73-96, 2021
312021
SAĞLIK HİZMETLERİ KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HASTALIK ŞİDDETİ ALGISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
D Gökkaya, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 149-184, 2017
292017
ŞEHİR HASTANESİNDE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI
D UĞURLUOĞLU, D GÖKKAYA, R ERDEM
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 1-18, 2019
232019
İNFORMAL İLİŞKİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
D GÖKKAYA, D İZGÜDEN, R ERDEM
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 99-120, 2018
92018
THE EFFECTS OF ECONOMIC VARIABLES ON HEALTH EXPENDITURE PER CAPITA AND LIFE EXPECTANCY AT BIRTH: PANEL DATA ANALYSIS FOR MIDDLE TOP INCOME COUNTRIES
O ŞENOL, D GÖKKAYA, Ü ÇIRAKLI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
62021
Investigation of the Relationship between Fear of Coronavirus, Coronaphobia and Personality Traits
D Gökkaya, DY Gürkan, R Yorulmaz
Eastern Journal Of Medicine 27 (1), 173-181, 2022
52022
Patient satisfaction research in the city hospital: Isparta Province Example
D Gökkaya, D İzgüden, R Erdem
Suleyman Demirel University Visionary J 9, 136-148, 2018
52018
Dijital Hastane Uygulamaları: Şehir Hastanesi Çalışanları Üzerine Bir İnceleme
D GÖKKAYA, D İZGÜDEN
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (3), 848-859, 2022
42022
Video Yardımcı Hakem (VAR) Sisteminin Futbolda Genel Yansımaları Üzerine Bir Araştırma
CAZ Çağdaş, O ÇOBAN, D GÖKKAYA
Spor Eğitim Dergisi 5 (3), 98-113, 2021
32021
Investigation of the Effect of R&D, Education and Health Expenditures on Economic Growth by Panel Data Analysis Method
D GÖKKAYA, O ŞENOL, Ü ÇIRAKLI
Sosyoekonomi 29 (50), 95-108, 2021
32021
Numune Hastanelerinden Şehir Hastanelerine: Türkiye’de Hastanelerin Dünü, Bugünü Ve Yarını
İH CANSEVER, D GÖKKAYA
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2), 425-436, 2023
22023
Investigation of the Effects of Economic Indicators on Child Mortality: Panel Data Analysis
O ŞENOL, İH CANSEVER, D GÖKKAYA
Journal of International Health Sciences and Management 8 (15), 12-21, 2022
22022
Bireylerin Hastalık Şiddeti Algısıyla Sağlık Hizmetleri Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)
D Gökkaya
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
22016
Efficiency Analysis of Middle-Income Countries in Terms of Health Indicators for the Covid Process
E Acar, D Gökkaya, O Şenol
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (Özel Sayı), 300-317, 2023
12023
COVID-19 AND INFODEMIA: A QUALITATIVE RESEARCH
D GÖKKAYA, D İZGÜDEN, CAZ Çağdaş
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 25 (1), 193-208, 2022
12022
EXAMINATION OF COVID-19 DEATHS IN G-7 COUNTRIES BY PANEL DATA ANALYSIS METHOD
O ŞENOL, D GÖKKAYA
International Journal of Health Management and Tourism 6 (2), 550-562, 2021
1*2021
Satisfaction of Hospital Inpatient and Their Companion from Hospital Hotel Services
M Kilic, A Dogan, D Gokkaya
J Human Health Res 1 (203), 2, 2020
12020
Ölüm Sonrasına Yönelik Organ Bağışı Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
D GÖKKAYA, M KARAMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 14 (39), 831-846, 2023
2023
Merhametin organ bağışı tutumu üzerine etkisinde psikolojik iyi oluşun aracılık rolü
D Gökkaya
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 10 (3), 453-463, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20