Follow
sait sinan atılgan
sait sinan atılgan
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 yaş grubu çocukların internet kullanımı ve bu kapsamda ebeveyn arabuluculuğu: Nitel bir araştırma
D Özsoy, SS ATILGAN
Selçuk İletişim 11 (2), 96-125, 2018
172018
Turizm Destinasyon Pazarlama ve Tanıtımda Web Siteleri: Bir Web Portalı İncelemesi
SS Atılgan, M Karapınar
Atatürk İletişim Dergisi 9, 113-124, 2015
92015
Örgütsel adaletin örgütsel sinizme etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü
F GEÇİKLİ, SS ATİLGAN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (Özel Sayı), 289-312, 2017
52017
The Significance Of Service Efficiency Analyses For Marketing Communications And Its Implementation On The Tourism Sector Using The Data Envelopment Analysis Method.
MS ERCİŞ, A Doğan, SS ATILGAN, M Okumuş, H Ün
Journal of Graduate School of Social Sciences 19 (1), 2015
42015
Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerileri ile dijital mahremiyet kaygısı arasındaki ilişki
M OKUMUŞ, SS ATİLGAN
TRT Akademi 6 (12), 342-363, 2021
32021
Determinants of digital skills in Northeast Anatolia, Turkey
D Özsoy, E Akbulut, SS Atılgan, GW Muschert
Journal of Multicultural Discourses 15 (2), 148-164, 2020
22020
Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Düzeyinin Belirlenmesi
SS ATİLGAN
Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi 2 (2), 6-23, 2020
2020
Digital skills and political participation in northeast Anatolia, Turkey
D Özsoy, E Akbulut, SS Atılgan, G Muschert
First Monday, 2020
2020
Akademisyenlere Yönelik Mentörlü Proje Yazımı Desteğinin Örgütsel Bağlılığa Katkısı
SS ATİLGAN, D ÖZSOY
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (4), 1543-1558, 2020
2020
Digital Media Literacy and Content Production in Social Media
SS ATİLGAN
New Communication Approaches in the Digitalized World, 260-273, 2020
2020
Anatomy of Violence Against Emergency Service Employees
SS ATİLGAN, E TEKİN
15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress …, 2019
2019
İnternet Reklamcılığı ve Uygulamaları
S Atilgan
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019
2019
Siyasal Kampanyalarda Kullanılan Yöntem ve Teknikler
S Atilgan
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2018
2018
Çağrı Merkezlerinde Çalışan Yeterlilikleri
S Atilgan
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018
2018
Stratejik İletişim Yönetimi
S Atilgan
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017
2017
Kent İmajının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktorları Üzerine Bir Araştırma
SSA Fatma GEÇİKLİ
III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 94, 2016
2016
Alternatif Turizm Bağlamında Sakin Şehir Kavramı ve Kemaliye
SS ATİLGAN
ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, 947-954, 2016
2016
Wikileaks ve Snowden Olayı Bağlamında Kurumsal Mahremiyetin İfşası
ÖA Sait Sinan ATİLGAN
Medya ve Mahremiyetin Sınırları, 213-218, 2013
2013
POSTMODERN ÖRGÜTLERDE KRİZ YÖNETİMİ VE LİDERİN DEĞİŞEN ROLÜ
SS ATİLGAN
SOSYAL MEDYADA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ETKİSİ; COVİD 19’A MARUZ KALMA VE MEDYA OKURYAZARLIĞININ ROLÜ
S Atilgan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20