Takip et
BÜLENT ÖZKAN
BÜLENT ÖZKAN
Türkçe Eğitimi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler
B Özkan, AE Gündoğdu
Electronic Turkish Studies 6 (3), 2011
1582011
Metindilbilimi metindilbilimsel bağdaşıklık ve Haldun Taner’in onikiye bir var adlı öyküsünde metindilbilimsel bağdaşıklık görünümleri
B Özkan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 2004
1082004
Yöntem ve Uygulama Açısından" Türkiye Türkçesi Söz Varlığının Derlem Tabanlı Sözlüğü"
B Özkan
Bilig 66, 149, 2013
432013
Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri
B ÖZKAN
TDK, 2011
35*2011
Türkçe öğretmeni adaylarının alan derslerinin işlevselliğine yönelik görüşleri
B Özkan, N ŞAHBAZ
Sakarya University Journal of Education 1 (1), 32-43, 2011
252011
Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar
B Özkan
Electronic Turkish Studies 6 (1), 2011
252011
Türkçede Dilbilgisel Terim Olarak ‘olumlama’ ve ‘olumsuzlama’
B ÖZKAN
Çukorva Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (1), 269-282, 2006
212006
Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü
B Özkan
IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 93-102, 2012
152012
Türkiye Türkçesinde ‘İkili Tekrarlar’ın Sözlükbirimsel Dizgesel ve Metinsel Görünümleri
B Özkan
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2010
132010
Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü
B Özkan
Bilig 69, 171, 2014
122014
Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları
B Özkan, T Tahiroğlu
Karahan Kitabevi., 2014
82014
Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği-Derlem Tabanlı Bir Uygulama
B Özkan
TÜBİTAK-Sobag-109K104 numaralı araştırma projesi. Mersin: Mersin …, 2010
8*2010
Sait Faikin üç öykü kitabında-Semaver/Sarnıç: Alemdağda var bir yılan/Az şekerli; Havuz başı/Son kuşlar-olumsuzlama ve olumsuzlamanın metinsel görünümleri
B Özkan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
82003
Derlem Dilbilim Çalışmaları ve Dil Öğretimi
B Özkan
Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde, 433-451, 2013
72013
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Bilgisi Derslerinin İşlevselliği ile Derslerin İçerik, Materyal ve Teorik-Uygulama Dağılımlarının Yeterliğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli …
B ÖZKAN
Educational Sciences Theory & Practice. 1 (Kış/Winter.), 387-404, 2012
52012
Türkçe öğretmeni adaylarının tiyatro ve drama uygulamaları dersine yönelik görüşleri üzerine bir araştırma
B Özkan, NK Şahbaz, B Tüfekçioğlu
Education Sciences, 2436-2445, 2011
42011
Güncel Türkçe Sözlük’te “Zarf‟ Olarak Tanımlı Sözlük Birimlerin Derlem-Denetimi
B ÖZKAN
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2010
42010
Güncel Türkçe Sözlük‟ te “kasap” Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması
B ÖZKAN
Acta Turcica 3 (2), 103-118, 2011
32011
Ana Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dinleme/İzleme Etkinlikleri Üzerine Bir Değerlendirme
B ÖZKAN
III. Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 1-3, 2010
32010
Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü" nün Sayısallaştırılması [Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü]”
B Özkan
TÜBİTAK-SOBAG-111K332 nolu Ulusal Araştırma Projesi (http://http://esdizim …, 2012
22012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20